Ministerky zdravotníctva rokovali na Ukrajine o spolupráci

Zvolenska na Ukrajine

Ďalšie možnosti spolupráce v oblasti zdravotníctva boli hlavnou témou pracovného stretnutia dvoch ministeriek rezortu zdravotníctva dvoch susedných krajín – SR a Ukrajiny, Zuzany Zvolenskej a Raisy Bogatyriovej. Ministerky sa stretli ešte 1. októbra 2013, počas oficiálnej návštevy predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku na Ukrajine.

Ako informuje MZ SR prostredníctvom svojej webovej stránky, ministerka Zvolenská oboznámila svoju ukrajinskú partnerku s aktuálnym stavom zdravotníctva na Slovensku a informovala ju o poskytovaní primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. “Témou rozhovoru boli aj možnosti spolupráce v oblasti ochrany zdravia. Ministerka  Bogatyriová  deklarovala záujem ukrajinskej strany o slovenské skúsenosti, ako aj  o spoluprácu oboch krajín v oblasti zdravotníctva. Informovala, že Ukrajina realizuje zdravotnícku reformu s dôrazom na systém poskytovania rýchlej lekárskej pomoci a na kreovanie prenatálnych centier,” píše sa v tlačovej správe MZ SR.

“Sme pripravení k ďalšiemu posilneniu právneho základu pre spoluprácu v oblasti medicíny,” – povedala počas stretnutia Raisa Bogatyriova. – “V blízkej budúcnosti sa vyjadríme k návrhu slovenských partnerov, k Plánu dvojstrannej spolupráce medzi Ministerstvom zdravotníctva Ukrajiny a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti zdravia na obdobie rokov 2013 – 2017, ” uvádza sa v tlačovej správe na oficiálnej stránke MZ Ukrajiny. Rozhovory sa týkali aj výmeny skúseností, delegácií odborníkov z oblasti zdravotníctva, vzdelávania zdravotníkov i spolupráce v oblasti farmaceutického priemyslu.

Obe predstaviteľky rezortov zdravotníctva vyjadrili presvedčenie, že spolupráca v oblasti zdravotníctva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou sa bude úspešne rozvíjať.

 Zdroj: www.health.gov.sk, www.moz.gov.ua

Zvolenska na Ukrajine 2

Zvolenska na Ukrajine 3