Na Morave liečia fibrilácie srdca balónovou kryoabláciou

První balonová kryoablace na Moravě IIINovú metódu liečby fibrilácie komôr srdca zaviedli na Internej kardiologickej klinike v Brne. Ide o kryoabláciu, pri ktorej lekári izolujú pľúcne žily s pomocou balóna zmrazeného kysličníkom dusným (N2O) až na mínus 50 stupňov Celzia. Novú metódu doteraz v Českej republike využívali len v Prahe a v Českých Budejoviciach.

Ako uviedla hovorkyňa Fakultnej nemocnice Brno Anna Mrázová, tento postup dokáže pacientom nielen zachrániť život, ale aj udržať jeho vysokú kvalitu. Doteraz tento zákrok urobili v Brne dvom pacientom, ďalší je naplánovaný v novembri.

Fibrilácia komôr zvyšuje riziko vzniku trombov v srdci a následnú embolizáciu do tepnového systému, dôsledkom čoho je najčastejšie cievna mozgová príhoda. Takéto tromboembolické komplikácie môžu mať fatálne alebo celoživotné následky. Pri dlhšom trvaní môžu spôsobiť nezvratné zmeny vrátane zlyhania srdca. Pritom najčastejším zdrojom spúšťania komorovej fibrilácie sú pľúcne žily. Ich elektrická izolácia od zbytku ľavej komory výrazne znižuje výskyt fibrilácie komôr.

Paroxysmálne formy fibrilácie (často sa opakujúce krátke epizódy arytmie, ktoré sa spontánne samé ukončujú) sa už veľa rokov riešia pomocou radiofrekvenčnej ablácie – izolácie pľúcnych žíl.

Použitie kryobalónu v indikácii izolácie pľúcnych žíl je nová metóda, ktorá sa postupne celosvetovo zavádza. Oproti rádiofrekvenčnej ablácii (bod po bode) je technicky menej náročná a rýchlejšia, pričom sa dosahujú porovnateľné krátko- i dlhodobé výsledky, bez rizika komplikácií. Nevýhodou novej metódy je, že sa nedá využiť pri všetkých typoch fibrilácií, ale len pri paroxysmálnych.

Autor: PK

Foto: archív FN Brno