Na Slovensku bolo vlani vyše 1000 podozrení na nežiaduce účinky liekov

Pharmacist

Na Slovensku bolo vlani zaznamenaných vyše 1000 podozrení na nežiaduce účinky liekov. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) dostal celkovo 1038 hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky, informuje o tom vo svojej výročnej správe.

“Farmaceutické spoločnosti poslali 390 hlásení, zdravotnícki pracovníci 608 hlásení a pacienti 16 hlásení. Najviac hlásení prišlo zo zdravotníckych zariadení v Bratislave (276), z pohľadu špecializácie lekárov bol najvyšší počet hlásení zaslaný lekármi v špecializácii interná medicína (159),” približuje ŠÚKL.

Zaslanie hlásenia ešte neznamená, že nežiaduca reakcia bola vyvolaná liekom. “Hlásenia sa dostávajú do databanky EudraVigilance a následne sú v pravidelných intervaloch posudzované spolu s ostatnými dostupnými informáciami o lieku,” vysvetľuje ŠÚKL. Ak sa preukáže, že liek môže vyvolať nežiaduci účinok, štátny ústav prijme potrebné opatrenia až po pozastavenie alebo stiahnutie lieku z používania.

Každý liek môže mať nežiaduci účinok, ktorý sa však nemusí ukázať u každého. Žiaden liek nie je úplne bez rizika. Pre správne použitie lieku treba preto poznať nielen jeho kladné účinky, ale aj obmedzenia a negatíva.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com