Postavenie chránenej osoby pre zdravotníckych pracovníkov

3-fecb375fc36379c64551f962a9eb8760284fdc84

Začiatkom mesiaca jún 2014 bol do Národnej rady Slovenskej republiky predložený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V návrhu zákona sa žiada aby ,,Ošetrujúci zdravotnícky pracovník má pri výkone zdravotnej starostlivosti postavenie chránenej osoby“. Tento návrh bol prerokovaný v NR SR, ale neschválený. Keďže sa jednalo o opozičný návrh, v duchu tradícii sa to dalo aj čakať. Takmer všetci poslanci boli za toto schválenie, len poslanci vládneho Smeru sa jednoducho zdržali hlasovania.

Prečo??? Pritom v ich radoch je množstvo zdravotníkov, ktorých by sa daný zákon týkal. Alebo si mám myslieť, že zdravotnícki pracovníci si nezaslúžia žiadnu ochranu? Podľa mňa sa treba zamyslieť a prehodnotiť daný návrh zákona. Zdravotnícki pracovníci vykonávajú fyzicky a psychicky náročnú prácu. Každá jedna chyba pri ich práci môže mať fatálne následky. Pracujú v nepretržitých prevádzkach. Prichádzajú do kontaktu s rôznymi pacientmi, kde im hrozí riziko nakazenia infekčných chorôb. Sú v neustálom kontakte s pacientmi v rôznych štádiách chorôb. Pacienta si nevyberajú. Zdravotnícki pracovníci sa držia etického kódexu.

Treba si uvedomiť si, že zdravotnícki pracovníci prichádzajú do kontaktu čím ďalej stále s viac agresívnejšími pacientmi. Či už pod vplyvom alkoholu, rôznych návykových omamných látok, psychických chorôb. Dostávajú sa do kontaktu s rôznymi etnickými skupinami. Verbálne a fyzické útoky na zdravotníckych pracovníkov sa stále viac a viac stupňujú. Jedná sa hlavne o útoky priamo v teréne a v zdravotníckych zariadeniach. Vyskytuje sa priamo o útok pacienta, ale aj ich rodinných príslušníkov. Zdravotnícki pracovníci nemajú žiadnu adekvátnu ochranu, a preto sa stávajú terčom útokom.

Preto Vás, všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, vyzývam, ale aj prosím v mene všetkých zdravotníckych pracovníkov o opätovné prerokovanie návrhu o doplnenie zákona – ,,Ošetrujúci zdravotnícky pracovník má pri výkone zdravotnej starostlivosti postavenie chránenej osoby“.

Nedovoľme, aby pri záchrane toho najdôležitejšieho, čím je ľudský život a zdravie, boli práve zdravotnícki pracovníci ohrozovaní na živote a boli terčom vyhrážok a vulgárnych nadávok. O podobnom kroku už uvažujú aj v susednej Českej republike. Prečo by si oni nemohli zobrať od nás príklad? Buďme pre nich vzorom. Dokážte zdravotníkom, že Vám na nich aspoň trocha záleží.

Autor: Vladimír Šúth

Zdroj: sme.sk

Foto: sme.sk