Skrátiť putovanie pacienta v systéme

Doctor talking to senior patient

Keď sa pacient rozhoduje, k akému lekárovi pôjde, premýšľa najmä o tom, kde vyrieši svoj zdravotný problém najrýchlejšie a najlepšie. Chce ísť rýchlo k špecialistom.

Zavedenie výmenných lístkov mu v tomto ohľade situáciu skomplikovalo. Či chce alebo nie, skôr ako sa dostane k špecialistovi, musí zájsť vo väčšine prípadov najprv k všeobecnému lekárovi. Opatrenie, za ktorým treba hľadať najmä snahu o zníženie počtu vyšetrení u špecialistov, chorý človek vníma zväčša ako obťažovanie a stratu času.

Z pohľadu systému zdravotníctva sú ale služby špecialistov nákladnejšie. Preto v mnohých krajinách všeobecní lekári manažujú celú liečbu pacienta a sami liečia širokú škálu zdravotných ťažkostí. Špecialista sa dostáva k slovu až vtedy, keď si jeho kolega nevie dať rady. Na Slovensku je pole pôsobnosti lekárov prvého kontaktu z viacerých dôvodov omnoho užšie. Po zavedení výmenných lístkov síce všeobecní lekári vidia svojich pacientov častejšie, no iba na to, aby im odklepli vyšetrenie u špecialistu. Skutočnou zmenou by bolo, keby veľká časť pacientov špecialistu už vôbec nepotrebovala navštíviť, pretože všetko potrebné by zvládol všeobecný lekár a iba pri komplikovaných prípadoch by bol zapojený špecialista. K tomu má súčasná situácia ďaleko. Tlak na finančnú udržateľnosť systému však spôsobuje, že aj slovenské ministerstvo zdravotníctva začína hľadať spôsoby, ako nevyhovujúci stav zmeniť.

Viac si môžete prečítať v najnovšom čísle časopisu Trend.

Zdroj: Daniela Rifaiová, Trend

Foto: fotolia.com