UNB sa odvolala proti predbežnému rozhodnutiu súdu v prípade parkovísk

parking ticket on car windscreen

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) sa odvolala voči predbežnému opatreniu súdu, ktorý nariadil zdržať sa vyberania parkovného na 66 miestach pred Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. Dôvodom je podľa hovorkyne zariadenia Petry Stano Maťašovskej výhradne nesúlad so skutkovým, materiálno-právnym stavom.

“Týmto krokom UNB chráni majetok štátu, ktorý spravuje. Tento postup nič nemení na tom, že súčasné vedenie UNB sa nikdy nestotožnilo s koncesnou zmluvou a spôsobom jej vzniku,” uviedla Stano Maťašovská.

UNB poukazuje, že súd posudzoval vlastnícky vzťah k stavbe podlažného parkovacieho domu so 133 miestami odlišne ako k stavbe pozemnej parkovacej plochy so 66 miestami. Vedenie UNB je presvedčené, že sa obe plochy mali posudzovať právne rovnako, a preto sa odvolalo.

K spoplatneniu parkovania prišlo 1. decembra 2013 na základe Koncesnej zmluvy medzi UNB a spoločnosťou ZIPP-S, s.r.o. “UNB stále hrozí z koncesnej zmluvy riziko finančnej škody 1,5 milióna eur v prípade jej neplnenia bez právne relevantného dôvodu. Koncesnú zmluvu na rekonštrukciu a prevádzku parkovísk podpísal bývalý riaditeľ nemocnice Miroslav Bucha v decembri 2011 so súhlasom vtedajšieho ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika,” pripomenula Stano Maťašovská.

Predbežné opatrenie vydal Okresný súd Bratislava II, o prípade bude teraz rozhodovať krajský súd. Na súd sa obrátilo hlavné mesto prostredníctvom primátora Milana Ftáčnika, ktoré požiadalo o vydanie predbežného opatrenia, pretože po preskúmaní skutkového stavu dospelo k názoru, že je v rozpore s verejným záujmom, dobrými mravmi, ak je verejnosť nútená platiť poplatok za parkovanie na plochách, ktoré boli v minulosti kolaudované ako verejné parkoviská a sú priamo viazané na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com