Za rovnakú operáciu sa platí rôzne

HOSPODÁRSKE NOVINY: Výskum v zdravotníctve láka. Ide o miliardy

Jeden zdravotný problém a rovnaká liečba. Napriek tomu platba za ňu v každej nemocnici a od každej poisťovne iná. Toto je realita v slovenských nemocniciach.

Podľa dát, ktoré má denník HOSPODÁRSKE NOVINY v dispozícii, sú v niektorých prípadoch rozdiely aj niekoľkonásobné. Dôvodom, prečo vôbec k takémuto stavu dochádza je, že cenu za zdravotnú starostlivosť si dohadujú s nemocnicami zdravotné poisťovne v zmluvách. Neexistujú pritom jednotné pravidlá, koľko majú za jednotlivé ošetrenia platiť. Rozdiel tak je nielen v tom, ktorá nemocnica platbu dostáva, ale aj ktorá zdravotná poisťovňa platbu dáva. Riešenie rozdielneho prístupu cien či konfliktov medzi poisťovňami odborníci vidia v tzv. DRG. Teda v systéme, ktorý v platbách pre nemocnice zohľadní diagnózy, ich náročnosť a nákladovosť. Téme sa venoval denník dňa 25.7. na strane deväť v článku “Za jedinú operáciu sa platí aj dvojnásobok”.

Zdroj: Hospodárske noviny

Foto: Hospodárske noviny