Za počtami úmrtí detí po úrazoch sa neraz skrýva násilie

Close up of crying scared female face with bruise.Až 23% všetkých ľudí bolo v detstve fyzicky zneužívaných. Asi 20% žien a 5-10% mužov priznáva, že boli sexuálne zneužívaní. Takéto zaobchádzanie môže viesť k doživotným poruchám vo fyzickom i duševnom zdraví. Ak chceme zabrániť takýmto javom, je nevyhnutné prikročiť k programom na podporu rodičov a pomáhať v otázkach výchovy a rodičovstva. Uvádza sa to v informačnom bulletine Svetovej zdravotníckej organizácie z januára tohto roku.

Dôsledkami násilia na deťoch môžu byť celoživotné poruchy na fyzickom aj duševnom zdraví, čo sa môže prejaviť v sociálnej i profesionálnej oblasti a v konečnom dôsledku to môže mať vplyv na spomalený hospodársky i sociálny rozvoj danej krajiny. Zneužívaniu detí sa však dá zabrániť. Vyžaduje si to ale multi-sektorový prístup. S pomocou účinných preventívnych programov je možné podporovať rodičov a vštepovať im pozitívne zručností pri výchove detí. ,,Kontinuálna starostlivosť o deti a rodiny môže znížiť riziko opakovaného násilia a minimalizovať jeho dôsledky,“ konštatuje sa v publikácii.

Celosvetový problém

Pod násilím na deťoch rozumieme zlé zaobchádzanie s deťmi vo veku do 18 rokov a zanedbávanie starostlivosti o ne. Zahŕňa to aj všetky druhy fyzického a/alebo psychického týrania, sexuálne zneužívanie, zanedbávanie a zneužívanie na komerčné či iné účely, čo spôsobuje reálnu alebo potenciálnu hrozbu ujmy na zdraví, prežití, vývoji alebo dôstojnosti. Násilie zo strany sexuálneho (intímneho) partnera je tiež niekedy považované za formu násilného správania sa k deťom.

Násilie na deťoch je celosvetovým problémom s vážnymi doživotnými dôsledkami. Napriek tomu, že nedávno bol urobený medzinárodný výskum v niektorých krajinách s nízkymi a strednými príjmami, mnohé dáta stále chýbajú. Násilie na deťoch je zložitý a na výskum ťažký problém.

Podľa odhadov každoročne dochádza vo svete k zabitiu 34 000 detí vo veku do 15 rokov. Tento údaj pritom nedostatočne odkrýva skutočný rozsah problému, keďže mnohé prípady smrti v dôsledku zlého zaobchádzania s deťmi sa falošne pripisujú pádom, popáleninám, utopeniu a iným príčinám.

V situáciách ozbrojeného konfliktu a v utečeneckých táboroch sú dievčatá mimoriadne zraniteľné voči sexuálnemu násiliu, vykorisťovania a zneužívania zo strany armády, bezpečnostných síl, ostatných členov svojich komunít, humanitárnych pracovníkov a ďalších.

Dôsledky zlého zaobchádzania sú ďalekosiahle

Zneužívanie detí postihuje deti a ich rodiny a môže to mať na nich dlhotrvajúci negatívny vplyv. Zlé zaobchádzanie vedie k stresu, ktorý je spojený s poruchou raného vývoja mozgu. Extrémny stres môže narušiť vývoj nervového a imunitného systému. V dôsledku toho, u dospelých ľudí, ktorí boli zneužívaní v detstve, existuje vyššie riziko problémov v správaní sa a vo fyzickom a duševnom zdraví, ako napríklad:

  • páchanie násilia alebo sa stávajú obeťou násilia;
  • depresie;
  • fajčenie;
  • obezita;
  • rizikové sexuálne správanie;
  • neplánované tehotenstvo;
  • škodlivé užívanie alkoholu a drog.

To všetko napokon môže viesť k vzniku srdcových ochorení a rakoviny, samovraždám a pohlavne prenosným infekciám. Okrem zdravotných dôsledkov pre jednotlivca i spoločnosť zneužívanie detí má vplyv aj na ekonomiku z pohľadu výdavkov vynakladaných na hospitalizácie, liečenie duševných porúch, starostlivosť o dieťa a výdavky v súvislosti s dlhodobým zdravotným postihnutím.

Autor: ok

Ilustračné foto: fotolia.com