Pred operáciou katarakty zistite užívanie risperidónu

Na riziko peroperačného syndrómu vlajúcej dúhovky v súvislosti s liečbou risperidónom alebo paliperidónom u pacientov podstupujúcich operáciu katarakty upozorňuje spoločnosť Johnson & Johnson, s.r.o. po dohode s Európskou agentúrou pre lieky (EMA) a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠUKL). Text upozornenia zverejnil na svojej internetovej stránke ŠÚKL.

Risperidón a paliperidón sú antipsychotiká používané na liečbu a zvládnutie schizofrénie, manických epizód bipolárnych porúch a agresivity súvisiacej s psychickým stavom.

V zhrnutí upozornenia sa píše:

• U pacientov užívajúcich lieky s obsahom risperidónu (Risperdal, Risperdal Consta; tiež dostupné ako generiká) alebo paliperidónu (Invega) alebo paliperidón palmitátu (Xeplion) existuje riziko peroperačného syndrómu vlajúcej dúhovky (ďalej len IFIS, z angl. intraoperative floppy iris syndrome) počas alebo po operácii katarakty

• Vzhľadom na to, že IFIS súvisí so zvýšenou mierou komplikácií počas operácie katarakty, je potrebné zistiť súčasné alebo predošlé užívanie vyššie uvedených liekov pri zisťovaní anamnézy pred operáciou.

• Oční chirurgovia majú vykonať operáciu s opatrnosťou. Pri podozrení na IFIS počas operácie katarakty môžu byť potrebné opatrenia na zabránenie prolapsu dúhovky.

 

Celý text upozornenia čítajte tu: DHPC_risperidon_paliperidon_10_10_2013

Zdroj: www.sukl.sk

Autor: PK