Hľadáme – sestry na zastupovanie

Hľadáme : sestry na zastupovanie do ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast

Miesto výkonu : Námestie 1. mája, 922 05 Chtelnica (20 km od Piešťan, 23 km od Trnavy)

Čas : krátkodobé aj dlhodobé zastupovanie

Kontakt : MUDr. Marta Hermanová, VLDD, Námestie 1. mája, Chtelnica

tel. : 033/7794211, 0908718813,  mail: obefqbyr@mail.t-com.sk