Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na diagnostiku a liečbu lymskej choroby zo dňa 2. 12. 2013

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na diagnostiku a liečbu lymskej choroby zo dňa 2. 12. 2013 – Vestník MZ SR zo dňa 20. decembra 2013, čiastka 50-60, ročník 61, str.  297-314

Kompletné znenie dokumentu nájdete v uvedenom čísle Vestníka na webovej stránke MZ SR.