Reperfúzna liečba akútneho infarktu myokardu

Reperfúzna liečba akútneho infarktu myokardu

cheap tiffany
cheap nike free run
Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Čiastka 35 – 38, Dňa 31. augusta 2007,                           Ročník 55, dokument: 53. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre reperfúznu liečbu akútneho infarktu myokardu s eleváciami ST segmentu.

vestnik0709