Postup zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žene ohrozenej násilím

Postup zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žene ohrozenej násilím

Vestník MZ SR, čiastka 54-55, dňa 25. novembra 2008, ročník 56, dokument 55. Odborné usmernenie o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žene ohrozenej násilím. Strana 412 – 421.

6 Vestnik_54-55_2008