Zmena vykazovania vzniku a zániku dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre VšZP od 1.11.2013

Pri odstúpení od dohody v priebehu kalendárneho mesiaca je dátumom zániku dohody posledný deň mesiaca, v ktorom došlo k odstúpeniu od dohody. Pôvodný poskytovateľ si vykáže úbytok pre potreby VšZP v dávke 748n.

Nový poskytovateľ môže poistenca zaradiť medzi svojich kapitovaných pacientov od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, kedy došlo u predchádzajúceho poskytovateľa k odstúpeniu od dohody v dávke 748n.

Znenie celého dokumentu uvádzame tu : Document