Lymská choroba – o diagnostike a liečbe hovorí nové odborné usmernenie

TicksLymská choroba je zoonóza, ktorá sa prejavuje u človeka ako multisystémové zápalové ochorenie spôsobené viacerými genuspecies spirochét Borrelia burgdorferi sensu lato. Na človeka sa prenáša infikovaným kliešťom rodu Ixodes. Choroba je endemická v severnej Amerike, Európe, Ázii, pričom incidenciu ochorenia priamo ovplyvňuje distribúcia jeho vektora.

Infekčný cyklus Borrelia burgdorferi zahŕňa kolonizáciu, infekciu kliešťa Ixodes a prenos na široké spektrum cicavcov vrátane človeka. K prenosu infekcie dochádza prostredníctvom slín počas cicania na zvieracom hostiteľovi. Kliešte majú tri životné štádiá: larvu, nymfu a dospelého jedinca, pričom každé z vývojových štádií sa nakŕmi krvou iba raz.

Klinické prejavy ochorenia sú heterogénne, multisystémové a charakteristickou črtou je pri opakovanej infekcie baktériou Borrelia burgdorferi, ich vzájomné prekrývanie. Medzi hlavné klinické prejavy Lymskej boreliózy patrí postihnutie kože, neurologické prejavy, postihnutie srdca a muskuloskeletálne prejavy. Klinická manifestácia ochorenia zahŕňa tri štádiá:

  1. včasné lokalizované štádium,
  2. včasné diseminované štádium a
  3. chronické diseminované štádium.

Všetky štádiá uvedené sú potenciálne liečiteľné antibiotikami. Infekcia progreduje do diseminovanej formy asi u 50% neliečených pacientov. Údaje z odbornej literatúry uvádzajú, že 70-95% všetkých infekcií spôsobených baktériou Borrelia burgdorferi sensu lato je asymptomatických.

Diagnostický a liečebný postup u pacientov s lymskou chorobou určuje Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. decembra 2013, ktoré vyšlo vo Vestníku MZ SR 20. decembra 2013, v čiastke 50-60, na stranách str. 297 – 314. Priášame ho tu: vestnik-50-60-2013

Nájdete ho tiež na našej webobej stránke v časti Všeobecný lekár, v podčasti Ledislatíva: http://www.primarnykontakt.sk/vseobecny-lekar/odborne-usmernenie-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-na-diagnostiku-a-liecbu-lymskej-choroby/

Autor: ok

Foto: fotolia.com