Aj v práci máte právo na súkromie. Fotografovanie alebo filmovanie musí byť oznámené

zoznam.sk

Môže zamestnávateľ fotografovať zamestnanca, či už pomocou mobilného telefónu alebo fotoaparátu počas pracovnej doby, resp. prestávky? A potom použiť získaný materiál proti nemu?

Poradňa: Zamestnávateľ, ktorý chce monitorovať svojich zamestnancov kamerovým systémom, musí mať na takúto činnosť vážny dôvod (napr. prevencia pred krádežou majetku), keďže ide o zásah do ich práva na súkromie.

Fotografovanie zamestnancov, ak sa toto zavádza ako kontrolný mechanizmus, je povinný zamestnávateľ prerokovať so zástupcami zamestnancov, s ktorými zároveň prerokuje aj rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania. Následne je zamestnávateľ povinný informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania.

Pri kontrole, napr. pošty zamestnancov, sa nesmie kontrolovať súkromná pošta zamestnanca, pretože by to bol zo strany zamestnávateľa zásah do práva na osobné súkromie, a výnimka z tohto práva nie je možná pri akomkoľvek vážnom dôvode na strane zamestnávateľa vyplývajúceho z osobitnej povahy jeho činnosti.

Bez zavedenia kontrolného mechanizmu a informovania zamestnancov o ňom nie je prípustné, aby zamestnávateľ obrazovo zaznamenával zamestnancov pri práci a v rámci prestávky.

Odpovedala: Miroslava Skičková, šéfka „Kobry“ na kontrolu nelegálneho zamestnávania z Národného inšpektorátu práce.

Zdroj: zoznam.sk

Foto: zoznam.sk