Ambulantní lekári v ČR pohrozili masovými protestmi

ID-10098991Koalícia súkromných lekárov ČR zaslala ministrovi zdravotníctva ČR otvorený list, v ktorom vyjadruje znepokojenie nad pripravovanou úhradovou vyhláškou pre rok 2014, ktorá by údajne mala pridať financie len pre nemocnice. Ak by došlo k zvýhodneniu niektorého zo segmentov zdravotnej starostlivosti, podľa listu sa môžu začať masové protesty po celom území ČR.

,,Ambulantný sektor trpí významným finančným nedostatkom prinajmenšom v rovnakej miere ako lôžkové zariadenia, aj v ňom môžeme registrovať negatívne dôsledky stále sa zvyšujúcich nákladov (nielen v rámci navýšenia DPH) pri stagnácii či poklese úhrad, pričom ambulantné zdravotnícke zariadenia na rozdiel od nemocníc nemajú šancu získať peniaze odinakiaľ, než zo zdravotného poistenia. Na rozdiel od prevažnej väčšiny lôžkových zariadení nedostávajú žiadnu finančnú podporu od štátu, krajov či miest,” píše sa v liste.

Koalícia vyzýva ministra, aby nediskriminoval ambulancie a možné navýšenie úhrad rozdelil rovným dielom všetkým segmentom. ,,Naši pacienti nesmú trpieť nedostatkom starostlivosti len kvôli tomu, že majú ochorenie riešiteľné ambulantne,” uzatvára otvorený list. Podpísali ho MUDr. Pavel Chrz, prezident Českej stomatologickej komory,MUDr. Václav Šmatlák, predseda Združenia praktických lékárov ČR, MUDr. Ilona Hülleová, poverená riadením Združenia praktických lékarov pre deti a dorast ČR, MUDr. Zorjan Jojko, predseda Združenia ambulantných špecialistov ČR, MUDr. Vladimír Dvořák, predseda Združenia súkromných gynekológov ČR.

Minister zdravotníctva ČR odpovedal taktiež otvoreným listom, ktorý zverejnil oficiálny portál rezortu. Uisťuje v ňom, že “pri príprave úhradovej vyhlášky na rok 2014 rešpektujeme plne Vaše požiadavky zaslané Ministerstvu zdravotníctva ČR dňa 16. 9. 2013. Konkrétne ide o tieto opatrenia:

  1. Zoznam zdravotných výkonov bude podľa Vašich požiadaviek po čiastočnej kultivácii zachovaný v súčasnej podobe. Nový zoznam výkonov bude vydaný na začiatku roku 2014, a to s platnosťou od 1. januára 2015. Vznikne tak priestor pro jeho pprípadné doplnenie.
  2. Úhrady výkonov v ambulantnej starostlivosti neklesnú v budúcom roku pod úroveň referenčného obdobia, teda roku 2012, tak ako požadujete.
  3. Rešpektujeme tiež Vašu požiadavku v oblasti regulácie, kde sa situácia rozhodne nezhorší oproti roku 2012,” píše sa v odpovedi. Minister zároveň vyjadril počudovanie, prečo lekári hrozia masovými protestmi.

Zároveň podotýka, že vďaka valorizácii platieb za poistencov štátu, prvý raz od roku 2009, môže zdravotníctvo očakávať tento rok nárast prostriedkov o 800 miliónov českých korún, čo pre budúci rok bude znamenať navýšenie financií až o päť miliárd korún. “V sektore ambulantných špecialistov v budúcom roku dôjde k nárastu financií o 500 až 600 miliónov korún oproti roku 2013,” tvrdí český minister zdravotníctva MUDr. Martin Holcát, MBA.

Plné znenie oboch otvorených listov nájdete na www.mzcr.cz.

Autor: PK

Ilustračné foto: internet