V Košiciach odskúšali heliport na budove nového urgentu

6Funkčnosť zabezpečovacích a osvetľovacích zariadení a meranie hluku pri prevádzke vrtuľníkov boli súčasťou letových skúšok heliportu na streche nového urgentného príjmu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, ktoré v týchto dňoch prebehli pod dohľadom Špeciálneho stavebného úradu – Leteckého úradu.

Výstavba šesťposchodového moderného pavilónu urgentného traumatologického a internistického príjmu s operačnými sálami, modernými laboratóriami a pristávacou plochou pre vrtuľník sa začala vo februári 2012. Novú budovu za takmer 26,5 mil. eur bolo možné začať stavať vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Operačného programu Zdravotníctvo na rekonštrukciu a modernizáciu všeobecných nemocníc.

Pod jednou strechou pavilónu budú traumatologické ambulancie aj lôžková časť Kliniky úrazovej chirurgie, pracoviská Kliniky rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) a Centrálne prijímacie oddelenie.

Stavebná časť je hotová. Doposiaľ tu preinvestovali vyše 20 mil. eur a aktuálne vrcholia prípravy na montáž zdravotníckej techniky. Hotové sú operačné sály, oddelenie JIS a OAIM, ambulancie aj pacientske izby. Každá izba je vybavená samostatným sociálnym zariadením, svojím spôsobom sú teda všetky nadštandardne riešené. Momentálne prebiehajú komplexné funkčné skúšky a odstraňujú sa drobné nedostatky. Skolaudovaná je už vysokonapäťová prípojka, spevnené plochy, vodohospodárske stavby ako aj nový vstup do chirurgického monobloku, ktorý je súčasťou stavby. Odovzdanie hotového urgentného príjmu do prevádzky je naplánované na budúci rok.

Autor: PK

Foto: UN LP Košice