Bezplatný roaming v EÚ sa opäť odkladá. Minimálne do roku 2018

3-271931c94150a89205fc53e3163cd522285b4ba0

Od decembra tohto roka mali byť obyvatelia EÚ oslobodení od platenia poplatkov za využitie mobilných služieb v inom členskom štáte. Rada EÚ ale s návrhom nesúhlasí a zrušenie poplatkov odkladá minimálne do roku 2018.

Nariadenie Európskej únie mobilným operátorom v členských krajinách prikazuje podľa harmonogramu znižovať maximálne ceny za roamingové hovory, SMS a dáta. V roku 2015 sa mali roamingové poplatky zrušiť úplne. Napokon sa tak ale nestane. Členské štáty sa zhodli na tom, že pôvodné plány, podľa ktorých by sa mali roamingové poplatky od 16. decembra 2015 zrušiť boli príliš optimistické. Dohodli sa preto na predĺžení preklenovacieho obdobia. Minimálne do roku 2018 sa preto budeme aj naďalej s poplatkami v európskom roamingu stretávať. Rada Európskej únie, ktorej návrh je v rozpore s rozhodnutím europarlamentu z minulého roka, so zrušením poplatkov ale počíta aj naďalej.

Roaming mal v roku 2015 skončiť. Nestane sa tak
Ako uviedol spravodajský portál Euractiv, Rada Európskej únie bude po Európskej komisii požadovať, aby do polovice roka 2018 navrhla ďalšie kroky, ktoré budú smerovať k odstráneniu roamingových poplatkov. Ak má niekto dôvod na radosť, sú to najmä operátori, ktorí proti regulácii dlhodobo protestujú. “Podľa dohody by telekomunikačné spoločnosti mali zákazníkom ponúknuť takzvaný základný roamingový príspevok. V určitých medziach, ktoré ešte treba spresniť, by mohli spotrebitelia volať a prijímať hovory, posielať SMS a využívať dátové služby bez dodatočných poplatkov v porovnaní s poplatkom v domovskej krajine,” uviedol Euractiv. Problematická je práve neurčitosť rozhodnutia Rady EÚ, ktorá prakticky nehovorí nič o tom, ako sa budú roamingové poplatky počas najbližších troch rokov vyvíjať.

Európskych zákanodarcov obmäkčili zvýhodnené roamingové balíčky operátorov
Analytik zo spoločnosti Ovum, Matthew Howett, pre spravodajský server BBC uviedol, že rozhodnutie v podstate znamená, že roamingové poplatky vrátane dátového roamingu budú pokračovať minimálne do roku 2018, kedy sa majú európski zákonodarcovia opätovne rozhodnúť, či poplatky zrušia alebo ponechajú naďalej v platnosti. Ak by poplatky naozaj zrušené neboli, európsky spotrebiteľ by to mohol pociťovať ako krivdu. Howett ale tvrdí, že umiernený návrh, ktorý vychádza v ústrety najmä operátorom, vychádza najmä z toho, že mnohí z nich medzičasom sprístupnili zvýhodnené roamingové balíčky nad rámec regulácie.

V súčasnosti chýba návrhu konkrétny mechanizmus, ktorý operátorom určí, v akých medziach sa môžu pohybovať a koľko môžu zákazníkom účtovať. Určitý balík volaní, SMS a dát, ktorý bude mať zákazník v zahraničí k dispozícii, nebol stanovený, nariadenie hovorí len o nižších poplatkoch po jeho prekročení. Ak zákazník “voľné” minúty, SMS a dáta spotrebuje, mal by mu operátor účtovať dodatočne poplatky, ktoré majú byť údajne nižšie než je tomu dnes. U volaní, odosielaní SMS a využívaní mobilných dát by poplatok nemal byť vyšší než sú maximálne veľkoobchodné ceny, ktoré si operátori medzi sebou účtujú. “Pre príjem hovoru bude maximálny príplatok vypočítaný na základe priemeru mobilných prepojovacích poplatkov v celej únii,” upresňuje Euractiv.

V hre je aj sieťová neutralita
Základom takzvanej sieťovej neutrality je, že všetky služby majú rovnakú prioritu. Poskytovatelia internetového pripojenia by podľa nej nemali preferovať niektoré služby na úkor iných, a to najmä v zmysle obmedzovania rýchlosti a prístupu. Návrh Rady EÚ o roamingu zatienil navrhované zmeny v pravidlách sieťovej neutrality. Niektoré služby by mohli mať vyššiu prioritu než iné. Predovšetkým má ísť o služby, ukryté pod záložkou “iné”, ktoré v záujme plnohodnotné fungovania vyžadujú rýchle pripojenie. Návrh, ktorý má teraz prerokovať Európsky parlament, je síce neurčitý, no podľa odborníkov by sa mohol týkať napríklad spotrebičov a vozidiel pripojených na internet.

Autor: Tomáš Švec

Zdroj: pravda.sk

Foto: pravda.sk