Peľová sezóna sa len začala a už poriadne naberá na obrátkach

Woman coughing and blowing her nose in autumn

Končiaci sa 11. kalendárny týždeň možno označiť za nástup tohtoročnej peľovej sezóny. Práve v tomto čase už začali prevádzku všetky monitorovacie stanice peľovej informačnej služby (PIS) pri Úrade verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v Bratislave, Regionálnych úradoch verejného zdravotníctve (RÚVZ) v Košiciach, Trnave, Nitre, Žiline, ako aj v Banskej Bystrici. „Smelo môžeme konštatovať, že peľová sezóna prvých jarných drevín je na Slovensku už v plnom prúde. Teplé počasie aj napriek nočným mrazom prispelo k maximu  kvitnutia liesky najmä na strednom a severnom Slovensku. V Bratislave, Nitre, Trnave a Košiciach teda lieska dokvitá a jelša tiež prešla vrcholom kvitnutia. Na strednom.a severnom Slovensku  sa peľová sezóna liesky rozbehla naplno a  pribudlo aj peľu jelše. V uplynulom týždni teda na celom území Slovenska dominoval peľ jelše, liesky a drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité“, uviedla RNDr. Janka Lafférsová, z oddelenia mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom peľovej informačnej služby (PIS) na Slovensku. Dodala, že v Trnave výrazne pribudol peľ brestu a monitorovacie stanice v Bratislave , Trnave a Nitre v závere týždňa  zachytili stredne vysoké koncentrácie peľu jelše a peľ liesky. tam Najvyššie koncentrácie peľu liesky namerala monitorovacia stanica  Banská Bystrica – 1270 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu, pričom hlásila aj najvyššie denné koncentrácie peľu jelše. Peľ brestu  dosahoval v Trnave koncentrácie do  79 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu  vzduchu. Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité  sa v ovzduší Bratislavy v závere týždňa  vyskytoval vo vyšších hladinách , peľ ostatných druhov drevín nedosahoval alergologicky významné koncentrácie. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium.    

Peľová sezóna liesky na väčšine územia SR už prešla svojim maximom a vyššie denné hladiny jej peľu môžeme očakávať už len  na strednom, severnom  a časti východného Slovenska, pričom veľký podiel bude mať transportovaný peľ z vyšších horských polôh. Peľ jelše bude v týchto a nasledujúcich dňoch dosahovať najvyššie hladiny tiež v týchto oblastiach. Zvýšia sa denné koncentrácie najmä peľu ďalších druhov zo skupiny cyprusovité-tisovité a brestu, pribudne  peľ topoľov a vŕb. Pokles denných hladín bude výrazne  ovplyvňovaný zrážkovou činnosťou. 

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici 

Foto: fotolia.com