Deťom s fetálnym alkoholovým syndrómom možno zmierniť príznaky

doctor pediatrician and patient happy child baby

Deťom s fetálnym alkoholovým syndrómom možno podľa odborníkov výrazne zmierniť príznaky. “Až natoľko, že v dospelosti sú schopné plnohodnotného života,” informovala TASR terapeutka Katarína Sipos.

Príčinou vzniku syndrómu u detí je intoxikácia alkoholom počas tehotenstva v tele matky. Ročne sa s ním na Slovensku narodí asi 250 bábätiek. “Tieto deti majú problémy s hláskovaním, počítaním, čítaním, trpia adaptačnými poruchami. Citlivé sú aj na vizuálne, dotykové a chuťové podnety, problémová je aj rovnováha a koordinácia,” povedala terapeutka.

Deťom môže pomôcť správna diagnostika a vhodne zvolená terapia sociálnymi pracovníkmi a psychológmi. Na Slovensku v roku 2015 ukončili vzdelávanie v tejto oblasti 15 vyškolení odborníci.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com