Chcete hovoriť s lekárom dlhšie, ako hradí poisťovňa, či po pracovnej dobe?

Foto: FB

Ak si nájdete lekára, ktorý tieto služby poskytuje, žiaden problém. Ale buďte pripravení na to, že ak chcete radu zadarmo, lekár má právo určiť si pravidlá a trvanie takejto komunikácie, prípadne ju spoplatniť.

Viete koľko dostane lekár – špecialista za rozhovor s pacientom o jeho ťažkostiach a základné fyzikálne vyšetrenie? Od troch do šiestich eur, v závislosti od času, ktorý mu za tento výkon hradí poisťovňa a ten sa pohybuje od 15 do 30 minút. Za hodinu je to teda hrubá mzda asi 12 eur. Nemecký robotník má osem.V súvislosti s pripravovanými zmenami v poplatkoch, ktoré sa budú môcť vyberať v zdravotníckych zariadeniach (novela zákona je momentálne v parlamente) sa už dlho diskutuje o tom, aké poplatky sú odôvodnené a aké nie. Tejto téme som sa v minulosti venoval opakovane, napr. tu. Je pravdou, že v niektorých zdravotníckych zariadeniach pacient platí doslova aj za vydýchaný vzduch. Sú však aj poplatky za služby, ktoré môžu mať a niekedy aj majú súvis s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, avšak žiadna zdravotná poisťovňa ich nehradí. Za také treba považovať aj komunikáciu s lekárom po pracovnej dobe, či už telefonicky alebo e-mailom a rovnako tak aj časovo nadštandardnú komunikáciu s pacientom v ambulancii, nad časový limit, ktorý lekárovi hradí poisťovňa.

V televíziách bolo počuť hlasy, pohoršujúce sa nad tým, že lekár spoplatňuje pacientom vydávanie čísla svojho mobilu. Lekárovi, dokonca ani všeobecnému, ktorý zo zákona musí slúžiť pohotovostné služby, to žiaden zákon neprikazuje. Skúsenosti lekárov, ktorí majú svoj mobil voľne dostupný pre svojich pacientov sú väčšinou také, že pacient im volá kedykoľvek s akoukoľvek banalitou v domnienke, že lekár (najmä všeobecný) tu predsa musí byť pre neho 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Niektorí si dokonca myslia, že lekárovi tieto telefonáty hradí poisťovňa. Lekár, ktorý vydá svoje mobilné číslo pacientovi, musí rátať s tým, že nebude mať ani piatok, ani sviatok.

V rovnakej situácii sa môže ocitnúť lekár, ktorý poskytuje pacientom služby cez internet. Tu si však pravidlá môže určiť sám a tie môžu obsahovať aj ustanovenie neodpovedať na otázky, na ktoré už v minulosti odpovedal a odpovede sú zverejnené na jeho webe. Rovnako si môže určiť, či bude odpovede poskytovať zadarmo alebo spoplatnené a v akej časovej lehote. Zdá sa však, že virtuálni pacienti sa v ničom nelíšia od tých v ambulancii. Za 14 rokov čo túto službu poskytujem, som vybavil asi 10 000 odpovedí, z toho 99% zadarmo. Spoplatnenie expresných rád som zaviedol až potom, čo sa jednému takémuto žiadateľovi videlo dlho, čakať 7 dní na radu zadarmo. A čuduj sa svete, zrazu nikto neprotestuje a 99% otázok prichádza so žiadosťou o odpoveď zadarmo.

Ak teda chce pacient byť v spojení s lekárom, kedy to jemu vyhovuje alebo chce konzultovať svoje problémy počas vyšetrenia v dlhšom časovom úseku ako 15-20 minút, ktoré spravidla pri vyšetrení hradí zdravotná poisťovňa, musí si tieto služby aj zaplatiť.

Dobrá rada stojí groš, hovorili už naši predkovia. A dobrá rada v medicíne je často nad zlato a na Slovensku ešte častejšie nikým nezaplatená. To iba slovenský pacient si niekedy myslí, že rada lekára je zadarmo a že má na ňu nárok kedykoľvek, hoci aj o polnoci a že takéto služby lekárovi hradí zdravotná poisťovňa.

Áno, hradí, ale iba za sumy a v trvaní, ako som to uviedol vyššie a len počas pracovnej doby. Som si istý, že niektorí naši pacienti, ak by mali oni byť na príjme 24 hodín denne, by za túto sumu ani nezdvihli telefón.

Autor: Jozef Klucho

Zdroj: projektn.sk

Foto: projektn. sk