Čo môže za fatálne konce športovcov?

TASR AP Photo

Čas od času sa z médií dozvedáme o náhlych úmrtiach športovcov. Vzhľadom k tomu, že to mnohých znepokojuje a i na mňa sa stále ľudia obracajú s dotazmi, čím to môže byť spôsobené, pokúsim sa povedať svoj názor i širšej športovej verejnosti. Týmto krátkym článkom vás, milé bežkyne a bežci, nechcem strašiť, ale chcem iba upozorniť i na niektoré riziká spojené s intenzívnym športovaním – konkrétne na užívanie niektorých látok pre podporu výkonu .

Príčinou, ktorá vedie k náhlym úmrtiam, môžu byť niektoré nepoznané srdcové ochorenia, ako napríklad arytmogénna dysplázia pravej komory. I keď sú tieto ochorenia veľmi vzácne, je s podivom, že napríklad profesionálne futbalové kluby, ktoré investujú od nákupu hráča desiatky miliónov, nenechajú urobiť ich echokardiofické vyšetrenie srdca (vyšetrenie ultrazvukom, ECHO), ktoré stojí okolo sedemdesiat eur a tieto vzácne ochorenia odhalia.

U starších športovcov potom pripadá ako hlavné riziko pripadá v úvahu asymptomaticky, to je bezpríznakovo sa rozvíjajúce ischemická choroba srdcová. Pri záťaži a prípadnej dehydratácii organizmu počas dlhotrvajúceho športového výkonu vo vedre môže dôjsť k zahusteniu krvi a ku zvýšeniu jej viskozity. Tým môže dôjsť k uzáveru niektorej venčitej cievy a niekedy i drobný infarkt, ktorý by inak prebehol úplne bez príznakov, môže viesť k závažným poruchám srdcového rytmu, až k takzvanej fibrilácii komôr. Prejavuje sa nepravidelným pulzom a väčšinou o niečo rýchlejšou srdcovou akciou a k okamžitej smrti.

Od okamihu, keď som sa začal zaoberať otázkou náhlej smrti u športovcov a porozprával som sa s priateľmi zaoberajúcimi sa touto problematikou, dospeli sme ešte k ďalším, i keď možno zatiaľ iba teoretickým záverom. Je podľa nás zaujímavé, že v drvivej väčšine postihujú náhle úmrtia mužov. Môže to súvisieť i s tým, že hypertrofické alebo „športovo zmohutnelé mužské srdce“ je v experimentu oveľa citlivejšie k nedostatku zásobovania kyslíkom ako srdce ženské. To preukázal ako prvý na svete MUDr. Josef Bešík, sám aktívny športovec, chirurg z oddelenia Kliniky kardiovaskulárnej chirurgie IKEM.

Málokto si uvedomí, že tým, ako trénuje, posilňuje nielen jeho kostené svaly, ale zmohutňujú i svaly v srdci, odtadiaľ to pochádza lekársky termín „športové srdce“. Zmohutnenie svalu nie je spôsobené zmnožením svalových buniek, ale ich zväčšením. Tým, ako sa bunka zväčší, zhorší sa prenikanie kyslíku do jej vnútra vzhľadom k väčšej vzdialenosti medzi kapilárou a dôležitým vnútrobunkovým organelám, medzi ktoré patrí hlavne mitochondrie. V nich sa tvorí ATP (adenosintrifosfát), energetický substrát, ktorý dodáva energiu bunke ku kontrakcii a jeho množstvo je priamo úmerné možnému výkonu.

Nielen vrcholoví, ale i výkonnostní športovci sa snažia o maximálny výkon. Okrem tréningových metód ponúkajú firmy rad potravinových doplnkov, ktoré majú slúžiť ku zlepšení metabolizmu, a tým i výkonnosti. Je samozrejmé, že tieto potravinové doplnky neobsahujú žiadny doping ako napríklad steroidy, o ktorých škodlivosti nie je najmenších pochyb. Obsahujú však množstvo látok, ktoré by teoreticky mohli mať nepriaznivý vplyv na srdcový sval. V reklamách sú zdôrazňované hlavne aminokyseliny, arginin a taurin. Súčasne i karnitín, transportujúci mastné kyseliny. Je experimentálne preukázané, že zvýšený prísun argininu vedie ku zväčšovaniu buniek. Ako náhle sa bunka zväčší, zhorší sa difuzia kyslíku do jej vnútra, hlavne k mitochondriám. Tým, ako sa priemer bunky zvyšuje, zväčšuje sa i vzdialenosť od kapiláry, ktorá zásobuje bunku kyslíkom a živinami.

Metabolity taurinu slúžia v tenkom čreve ku vstrebávaní mastných kyselín. Problém je v tom, že metabolizmus organizmu pri výkone „nebeží“ na mastné kyseliny, vstrebávané zo zažívacieho traktu. Najdôležitejší zdroj energie pri akútnej záťaži je glykogén, ktorý sa štiepi na glukózu. Ak sú jeho zásoby vyčerpané, sú síce zdrojom mastnej kyseliny, ale nie ty vstrebané zo zažívacieho traktu, ale tie uvoľňované z tukového tkaniva. Existuje preto dobrý dôvod, že účinok taurínu v akútnej fáze záťaže môže byť prinajmenšom pod veľkým otáznikom.

Karnitin je dôležitý pre prenos mastnej kyseliny do mitochondrie v svalovej bunke. Nie je však známa žiadna experimentálna práca, ktorá by preukázala, že v prípade zvýšeného užívania karnitinu je metabolizmus, ktorý je na ňom závislý, výkonnejší.

Vzhľadom k tomu, že situácia je možno zložitejšia, ako by sa zdalo, požiadal som o spoluprácu pri príprave tohto upozornenia bežca i svojho kamaráta, odborníka na metabolizmus Rudolfa Poledne. Nechcem strašiť, ale iba vám povedať, že nadmerné užívanie potravinových doplnkov nemusí byť úplne neškodné. Súčasne prosím prijímajte tieto informácie ako z časti zatiaľ iba experimentálne podklady k ďalšiemu výskumu a z časti ako teoretické úvahy fyziológov. Hlavným záverom by malo byť, aby si každý uvedomil, že pre rekreačných i výkonnostné športovanie je najdôležitejšia zdravá racionálna výživa i to, že športové výkony je potrebné prispôsobiť hlavne veku. Iba tak bude mať každý zo športovania radosť po dlhé roky.

Autor: Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. je prednostom Kliniky kardiovaskulárnej chirurgie IKEM v Prahe a dlhoročný pravidelný bežec

Zdroj: Run magazine, hnonline.sk

Foto: TASR