MERS sa u pacienta hospitalizovaného na Kramároch nepotvrdil

HAZMAT team with patient on stretcher

Pacient s cudzím štátnym občianstvom, ktorý bol koncom minulého týždňa hospitalizovaný v Bratislave  pre podozrenie z ochorenia MERS, je naďalej v karanténe na infekčnej klinike na bratislavských Kramároch.

Ako vyplýva z výsledkov vyšetrenia krvi, ktorej vzorky boli zaslané do špecializovaného laboratória v Prahe, nateraz sa nákaza MERS jednoznačne nepotvrdila. Ako uviedol hovorca Ministerstva zdravotníctva Peter Bubla: “Ani jedna vzorka odobratá pacientovi nebola pozitívna. Z rozborov 4 vzoriek, ktoré boli vykonané v pražskom laboratóriu, tri vyšli negatívne, jedna s hraničnými hodnotami. Avšak nie pozitívne. Napriek tomu, v takejto situácii je podľa epidemiologických pravidiel nevyhnutné vyšetrenie zopakovať. Pacientovi budú opäť odobraté vzorky a zaslané na kontrolné vyšetrenie do Prahy.”

V súčasnosti je najviac postihnutých ochorením MERS v Južnej Kórey, pričom vírus sa napriek výrazným protiepidemickým ochoreniam naďalej šíri.

Autor: poly

Foto: fotolia.com