ČR má nedostatočnú detskú psychiatriu

child-psychology

V ČR nie je podľa ombudsmana Pavla Varvařovského dostatočne dostupná psychiatrická starostlivosť pre deti. Vedie to k ich zbytočnej hospitalizácii. V krajine by malo pôsobiť asi sto pedopsychiatrov , pričom 30 ich chýba. Varvařovský to 28. augusta povedal novinárom. Kancelária ombudsmana podrobne sledovala činnosť psychiatrických zariadení pre deti v rokoch 2011 a 2012 .

“Nedostatok psychiatrov pre deti spôsobuje, že sú malí pacienti zbytočne hospitalizovaní. Pretože chýba ambulantná pedopsychiatrická služba, sú deti v liečebniach príliš dlho, pretože im starostlivosť pri pobyte doma nikto iný neposkytne, ” povedala Marie Lukasová z kancelárie ombudsmana .

V republike sú tri psychiatrické liečebne pre deti, a to v Lounech v Ústeckom kraji, vo Veľkej Bíteši na Žďársku a ďalej v Opařanoch na Táborsku. Starostlivosť deťom, ktoré trápia napríklad poruchy príjmu potravy, depresie alebo majú zásadné problémy s chovaním, poskytujú ešte psychiatrické oddelenia asi desiatich nemocníc.

Rozsah starostlivosti je podľa Varvařovského nedostatočný. Sú okresy, v ktorých detský psychiater nepôsobí. Pacienti z týchto oblastí preto končia v liečebniach, a to často veľmi ďaleko od rodín. Zásadným problémom je nedostatok financií, uviedol ombudsman.

Úspory vyvolané hospodárskou krízou majú za následok nielen nedostatočnú zdravotnú starostlivosť, ale aj zlý technický stav liečební. Napríklad vlani musel ombudsman upozorniť ministerstvo zdravotníctva na zanedbaný stav liečebne v Lounoch. V izbách našli pracovníci kancelárie ombudsmana pleseň na stenách, opadávala tam omietka, nedoliehajúcimi oknami preťahoval prievan a mobiliár bol z veľkej časti zdevastovaný, a to vrátane matracov na posteliach.

K tomu sa nabaľujú ďalšie problémy, zdôraznila Lukasová. Mnohí rodičia detí s psychickými problémami žijú na hranici chudoby a nemôžu si dovoliť platiť za hospitalizáciu dieťaťa nemocničný poplatok sto korún za deň. Tento poplatok síce k 1. januári 2014 Ústavný súd zrušil, diskutuje sa ale o jeho skorom obnovení.

V jednej z liečební je tak podľa Lukasovej takmer trvalo umiestnený trinásťročný chlapec s poruchami autistického spektra, ale bez mentálneho postihnutia. Jeho matka zvláda starostlivosť o neho počas víkendov. Napriek tomu by nemusel byť v liečebni, keby mal k dispozícii doma vhodnú sociálnu službu. Tá však pre neho nie je dostupná.

Tieto aj ďalšie pripomienky k psychiatrickej starostlivosti o deti zhrnul Varvařovský do svojej správy pre ministerstvo práce a sociálnych vecí, zdravotníctva a školstva, ktoré ju majú na starosti. Sú v nej aj odporúčania, ako situáciu zlepšiť. Podrobný dokument bude zverejnený na webe ombudsmana www.ochrance.cz.

čtk

Zdroj: http://www.zdravky.cz/zpravodajstvi/z-domova/cr-ma-nedostatecnou-detskou-psychiatrii