Dva predvianočné príbehy o ne-transparentnosti v zdravotníctve

3-fecb375fc36379c64551f962a9eb8760284fdc84

Naša skúsenosť ako ťažko sa získavajú informácie o kvalite nemocníc, ktoré štát má, ale nezverejňuje.

Príbeh prvý

Krátko pred Vianocami sme si boli na ministerstve financií vyzdvihnúť zhruba 200 strán tabuliek, na ktorých je vyše 20-tisíc riadkov a viac než 100-tisíc údajov. Ide o dáta Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) o tom, ako ktorá nemocnica plní zákonom definované indikátory kvality. Teda napríklad to, akú majú úmrtnosť pacientov, reoperovanosť, rehospitalizovanosť alebo výskyt preležanín. Dáta plánujeme zverejniť na portáli http://nemocnice.ineko.sk/, aby najmä pacienti získali lepší prehľad o kvalite a efektívnosti nemocníc.

Na prvý pohľad sú čudné dve veci. Prečo sme informácie preberali fyzicky a nie elektronickou poštou? A prečo od ministerstva financií a nie priamo od VšZP?

Vysvetlenie je pomerne jednoduché. VšZP nám informácie odmietla poskytnúť, a to opakovane (pozri tiež nižšie). Keď už sme nevideli inú možnosť, obrátili sme sa s prosbou o pomoc na Martina Filka, riaditeľa Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií SR. Ten významu merania a zverejňovania výsledkov dobre rozumie. Rezort financií údaje po opakovanom vyžadovaní dostal, avšak len v papierovej a nie elektronickej forme. INEKO ich získalo následne od ministerstva financií na základe žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Práve v týchto chvíľach údaje dávame do elektronickej podoby, aby si ich mohli prezerať aj návštevníci nášho nemocničného portálu. Ale čo spraviť, aby boli vo vedení VšZP nabudúce ústretovejší, aby dáta automaticky zverejňovali v elektronickej forme a ušetrili nám túto prácnu robotu?

Príbeh druhý:

„Ja sám, ja sám!“ Na tieto slová kráľa z rozprávky Princezna se zlatou hvězdou sme si v tomto predvianočnom čase spomenuli, keď sme si pozreli Tému dňa (TA3, 9.12.2014) s generálnym riaditeľom VšZP. Pán Forai v nej ohlásil vlastnú iniciatívu na vytvorenie rebríčka nemocníc na základe dát od všetkých zdravotných poisťovní. Potešilo nás, že nedávne spustenie INEKO portálu o nemocniciach, ktorého partnermi sú poisťovne Dôvera a Union, má aj takéto dôsledky. Naša radosť však má aj tak trochu horkú príchuť.

Hneď po nástupe súčasného vedenia VšZP ešte v roku 2012 sme totiž generálneho riaditeľa oslovili listom so žiadosťou o spoluprácu na príprave nášho komplexného portálu hodnotiaceho kvalitu a efektívnosť nemocníc. Mali sme záujem o spoluprácu pri príprave kritérií na hodnotenie nemocníc a samozrejme aj o dáta potrebné na vytvorenie portálu. Pán Forai na rozdiel od predstaviteľov dvoch súkromných zdravotných poisťovní našu ponuku odmietol. Všetky dáta potrebné na portál sme preto od VšZP žiadali na základe zákona o prístupe k informáciám. Jej šéf nám informácie v potrebnej kvalite a štruktúre vytrvalo odmietal sprístupniť a všetky odvolania zamietal.

Najnovšia iniciatíva šéfa VšZP nás samozrejme teší. Ešte viac by nás však potešilo, keby VšZP prehodnotila svoje odmietavé stanovisko a pridala sa k nášmu vyše roka pripravovanému a testovanému portálu. Máme pre to niekoľko podľa nás dobrých argumentov:

  • Portál nemocnice.ineko.sk je už v testovacej prevádzke. Umožňuje aj VšZP rýchlo a lacno sprístupniť užitočné informácie odbornej i laickej verejnosti. Bez dlhého čakania na to, kým obdobnú aplikáciu sama obstará a spustí do prevádzky. Náš portál stojí na metodike, ktorú možno využiť a ďalej rozvíjať.
  • INEKO má dlhoročné skúsenosti so zberom a analyzovaním dát vrátane ich zverejňovania prostredníctvom zrozumiteľných a ľahko ovládateľných portálov o výsledkoch základných a stredných škôl a o finančnom zdraví obcí a miest (skoly.ineko.sk, obce.ineko.sk).
  • INEKO a TIS, ktoré na príprave nemocničného portálu spolupracovali, sa dlhodobo venujú zvyšovaniu transparentnosti a hodnoteniu kvality a efektívnosti poskytovateľov verejných služieb.

Boli by sme radi, ak by sa šéfovia štátnych inštitúcií (ministerstva zdravotníctva, VšZP,  Národného centra zdravotníckych informácií, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) pridali k našej iniciatíve podporovanej súkromnými zdravotnými poisťovňami  a pomohli dotvoriť, resp. vylepšiť náš testovaný portál. Pomohli by tým predovšetkým pacientom, ale aj odbornej verejnosti, novinárom a tiež samotným poskytovateľom. Informovaná verejnosť podľa nás môže významne prispieť k vytvoreniu tlaku na zvyšovanie kvality a efektívnosti v zdravotníctve a tým sprostredkovane aj k znižovaniu korupcie.

PS: Tí, čo ste rozprávku o princeznej so zlatou hviezdou videli, si určite pamätáte, že kráľ napriek svojej snahe všetko zvládnuť sám, napokon v niektorých situáciách ponúkanú pomoc prijal.

Autori: Peter Goliaš, Rastislav Kováčik

Zdroj: sme.sk

Foto: sme.sk