Klinickí onkológovia vykonali vlani vyše pol milióna vyšetrení

TASR

Ambulancie klinickej onkológie navštívilo v minulom roku 697.367 ľudí. Lekári v nich vykonali 550.000 vyšetrení a viac než 50.000 preventívnych vyšetrení. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) uverejnených v publikácii o činnosti klinickej a radiačnej onkológie a nukleárnej medicíny.

Zo štatistík ďalej vyplýva, že pacienti sa liečia najčastejšie chemoterapiou, ktorá bola poskytnutá viac než 71.000 chorým. Náklady na liečivá v útvaroch klinickej onkológie dosiahli takmer 56 miliónov eur, z čoho náklady na cytostatiká predstavovali asi 48 miliónov eur.

Ambulancie radiačnej onkológie navštívilo v uplynulom roku takmer 180.000 pacientov, najväčší podiel na vyšetreniach mali ožarovacie plány. Prevažná časť z nich (takmer 12.000) podstúpila liečbu externou rádioterapiou. Z diagnóz, pre ktoré sa pacienti liečili rádioterapiou prevažuje zhubný nádor prsníka, zhubný nádor priedušiek a pľúc, zhubný nádor prostaty a zhubný nádor konečníka.

Pracoviská nukleárnej medicíny navštívilo viac ako 41.000 ľudí, ktorým bolo podaných 1045 rádiofarmák, z toho najviac na liečbu karcinómu štítnej žľazy.

Zdroj: TASR

Foto: TASR