E. Kohútiková: Veľa šikovných žien si na manažérsku pozíciu netrúfa

E. Kohútiková TASR

Problém nevidí v tom, že by sa na vyššie miesta neboli schopné dostať. Príčinu pripisuje chýbajúcemu povedomiu v spoločnosti a nedostatočnému zázemiu v podobe nízkeho počtu škôlok či jaslí.

Kvóty pre ženy vo vedení veľkých firiem na úrovni 40 %, ktoré navrhujú zaviesť poslanci Európskeho parlamentu, nie sú riešením problému nerovnakých príležitostí oboch pohlaví.

Zhodli sa na tom účastníci diskusie o ženách vo vedúcich pozíciách v rámci konferencie Podpora žien v biznise, ktorú zorganizovala v týchto dňoch v Bratislave spoločnosť White&Case v spolupráci s americkým veľvyslanectvom na Slovensku, Nadáciou otvorenej spoločnosti (OSF) a Platformou žien Slovenska.

“Nie je ľudským právom byť zvolený do správnej rady len preto, že ste sa narodili ako žena,” nazdáva sa generálna riaditeľka nórskeho ministerstva pre deti, rovnosť a sociálnu inklúziu Arni Hole. Právom je podľa nej možnosť uchádzať sa o zvolenie, zvyšok má byť o schopnostiach. Kvóty ako také nepodporuje. “Nemyslím si, že by to malo byť v legislatíve Európskej únie. Podniky by sa mali samy rozhodnúť, ako to budú robiť, samy si stanoviť ciele,” dodala riaditeľka.

“Treba to nechať na jednotlivé krajiny, lebo každá má svoje špecifikum,” domnieva sa aj podpredsedníčka Platformy žien Slovenska Naďa Lazarová, podľa ktorej si musíme položiť otázku, do akej miery sme vyzretí ísť prirodzenou cestou, alebo potrebujeme určité usmernenie v podobe kvót. Bruselský návrh v súčasnej podobe považuje za nezmyselný, pretože na Slovensku by sa vzťahoval len na 14 spoločností a išlo by o pozície v dozorných radách, ktoré nemajú rozhodovaciu právomoc. Za väčší problém označila to, že vo vláde SR sedí jedna žena a 150-členný parlament pozostáva iba z 28 žien.

“Ja som proti tomu, aby bez zváženia lokálneho kontextu únia hovorila, ako to musí byť. Neviem, prečo by sme mali začínať od stredu. Potom by sme mohli ísť aj do zdravotníctva, zaviesť kvóty pre opatrovateľov a podobne,” uviedol riaditeľ odboru ľudských zdrojov Tatra banky Branislav Vargic. Nedostatok žien vo vedúcich pozíciách vo finančnom sektore nepociťuje a odhaduje, že zo 45 vrcholových manažérov Tatra banky je 27 žien.

Rovnaký názor má členka predstavenstva VÚB Elena Kohútiková, ktorá hovorí až o 62 % žien v manažérskych pozíciách banky. Problém nevidí v tom, že by sa na vyššie miesta neboli schopné dostať. Príčinu pripisuje chýbajúcemu povedomiu v spoločnosti a nedostatočnému zázemiu v podobe nízkeho počtu škôlok či jaslí. “Veľa šikovných žien si netrúfa, boja sa zodpovednosti, chcú sa viac venovať rodine a svojim záľubám. Naopak, muži sa tam hneď vidia,” vysvetlila.

Zdroj: TASR

Foto: TASR