Očkovanie nespôsobuje autizmus, dokázali vedci!

doctor vaccinating  baby isolated on a white background

Odborná aj laická verejnosť už od roku 1998 intenzívne diskutuje o tom, či pokračovať v osvedčenej stratégii povinného a fakultatívneho očkovania alebo nie. V uvedenom roku gastroenterológ Andrew Wakefield prvýkrát zverejnil svoje pochybnosti o prínosoch očkovania a jeho nežiaducich vedľajších účinkoch predovšetkým u detí. Napriek tomu, že sa opakovane ukázala nesprávnosť jeho záverov, rozpútal sa intenzívny súboj medzi prívržencami a odporcami vakcinácie, ktorý trvá dodnes.

Najnovšia štúdia vedcov z austrálskej University of Sydney uverejnená v odbornom časopise Vaccine prináša ďalší veľmi významný argument pre pokračovanie a rozvíjanie vakcinačných aktivít u detí. Štúdia sa zamerala na reprezentatívnu vzorku 1,25 milióna detí, ktoré boli očkované proti osýpkam, rubeole, mumpsu, záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu.

Vedúci výskumného tímu profesor Guy Eslick vyhlásil, že tento výskum nefinancovala žiadna farmaceutická spoločnosť a k iniciatíve viedla jeho aj jeho kolegov snaha dozvedieť sa pravdu a predložiť ju medicínskej aj laickej verejnosti. Doterajšie neraz neodborné polemiky a spochybňovanie aktívneho predchádzania nebezpečným infekčným chorobám podľa jeho slov neboli podložené serióznymi dôkazmi, a tak sa rozhodol ich so svojím tímom priniesť. “Keď som uvidel výsledky, bol som trochu prekvapený, ale šťastný. Údaje ukazujú, že neexistuje súvis medzi autizmom, poruchou autistického spektra a očkovaním v detstve, ” povedal profesor Eslick.

Podľa odporcov vakcinácie až 10% zaočkovaných detí malo ochorieť na autizmus, ktorý podľa ich názoru súvisel s podaním očkovacej látky, pretože jej zvyšky sa našli v črevách a mozgovom tkanive detí. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala opakovane varovanie, aby lekári a rodičia týmto informáciám neverili. Napriek tomu sa ohľadne ponechania vakcinácie v osvedčenom dizajne rozpútala neľútostná mediálna a elektronická vojna, ktorú aktívne podporujú rôzne laické organizácie a združenia. Aj preto jasný dôkaz, že neexistuje vedecky podložená súvislosť medzi očkovaním a autizmom, je významným argumentom v opodstatnenosti a bezpečnosti očkovania.

Pediatri dostali do rúk relevantný dôkaz, ktorý im pomôže v komunikácii s rodičmi, ktorí váhali, či svoje dieťa dať očkovať alebo nie. Nielen slovenskí rodičia tak môžu veriť výsledkom vedeckého výskumu na reprezentatívne veľkom súbore pacientov, že vakcinácia je efektívnym a bezpečným spôsobom predchádzania životu nebezpečných infekčných chorôb ich detí a dospelých.

Autor: poly

Foto: fotolia.com