Fotoreportáž: Ozdravovňa alebo bordel v NAPANTe?

Žijeme v dobe devalvácie. Devalvuje mena, ľudské postoje, hodnoty a zdá sa, že čoraz častejšie devalvuje aj reálna váha rôznych certifikátov či rebríčkov kvality. Svet Potemkinových dedín.

Detská ozdravovňa Železnô je od roku 2006 držiteľom certifikátu kvality podľa normy
STN EN ISO 9001: 2009 a sama seba charakterizuje nasledovne:  Indikačný zoznam podľa Liečebného poriadku (Zb. zák. 251/1997) zahŕňa liečbu pri nasledovných diagnózach: kontakt s tuberkulózou, recidivujúce zápaly horných a dolných dýchacích ciest bez obštrukcie, sinobronchitídy, pollinosis, rekonvalescencia po opakovanom zápale pľúc. Stavy po skončení komplexnej onkologickej liečby, obesitas, asthénia, anorhexia, diabetes mellitus a epilepsia v špecializovaných turnusoch, reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy, iné neurotické poruchy a enuresis. Dĺžka liečebného pobytu je 21 dní pre deti od 3 do 15 rokov. Najdôležitejšou liečebnou metódou je klimaticko-liečebný pobyt detí na zdravom čerstvom vzduchu a pohybové činnosti. Železnô čistotou vzduchu, slnečným žiarením, ionizáciou vzduchu, lúkami a lesmi vytvára komplexný liečebný faktor klimatickej liečby.

STN EN ISO 9001 je známa ako norma  „… podporujúca prijatie procesného prístupu pri vypracúvaní, zavádzaní a zlepšovaní efektívnosti systému manažérstva kvality s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka.“ 

Pozrime sa teda prostredníctvom obrázkov na manažérsky prístup, zameraný na riešenie problémov a uspokojovanie potrieb zákazníka, v inštitúcii, ktorá sa na internete vystatuje predmetným certifikátom.

Stav budov a okolia v lokalite Železnô: Na motívy románu „Ruiny, odpad, plesne a anarchia.“ Hlavným ubytovacím objektom  a jedálňou sú presunuté unimobunky zo 60-70 rokoch po výstavbe VD Liptovská Mara. Areál, ktorý  by sa na základe odporúčania pre pobyty alergikov mal kosiť 5-krát ročne, je väčšinu roka zarastený vysokou trávou s potenciálnym výskytom vreteníc. Myslíte si, že prostredie plné ruín, ostrých predmetov, odpadu … je vhodné pre rekonvalescenciu mladých ľudí?

article_photo
article_photo
article_photo
article_photo
article_photo
article_photo
article_photo
article_photo
article_photo
article_photo
article_photo

 

Výruby stromov: Argument – ochrana detí pred pádom stromov. Čo tam potom, že stromy celé desaťročia nikoho neohrozovali a zdravý sedliacky rozum velí, že ak je vonku silný vietor, tak nie sú vonku detí. Ktoré orgány štátu vydali súhlas na tento zvrátený výrub zelene? Pod rúškom tejto alibistickej filozofie môžeme vyrúbať všetky stromy v národnom parku.  

article_photo
article_photo
article_photo

 

Odpady: Pochybné skladovanie komunálneho a biologicky rozložiteľného odpadu pochádzajúceho z kuchyne, len cca desať metrov od nej, ideálny biotop pre hlodavce a hmyz či synantropizáciu šeliem.  Ani náznaky triedenia odpadov, čo je už niekoľko rokov elementárnou povinnosťou každého pôvodcu odpadu. Mimochodom, ďalšou  povinnosť pôvodcu odpadu, napr. kuchyne, je min. raz za 7 dní odvážať kuchynský odpad, a to zmluvne viazaným odberateľom. Deje sa tak?   

article_photo
article_photo
article_photo
article_photo
article_photo
article_photo

 

Vzťah k vode: Vylievanie zvyškov farieb  do vodného toku a rampa s neznámym účelom využitia nad tým istým vodným  recipientom.

article_photo
article_photo

 

Stav miestneho prameňa: Nie trvalo udržateľný rozvoj ale trvalo udržateľný bordel …  

article_photo
article_photo
article_photo
article_photo

 

Mám za to, že namiesto udeľovania certifikátov, by si detská ozdravovňa Železnô zaslúžila pozornosť celej rady kontrolných orgánov. Alebo aj tie už majú certifikát kvality?

Autor: Rudolf Pado

Zdroj: sme.sk

Foto: Rudolf Pado, sme.sk