Kam miznú miliardy eur určené na zdravotníctvo?

Väčšina verejných výdavkov v slovenskom zdravotníctve nejde na zdravotnú starostlivosť, ale na tovary a neklasifikované platby.

Nevieme, kam ide tretina peňazí

Podľa Eurostatu boli v roku 2013 naše verejné výdavky na zdravotníctvo dovedna 5,5 miliardy eur, čo činí 7,5% nášho HDP. V štátoch Európskej únie zvyčajne okolo 70-80% verejných výdavkov na zdravotníctvo smeruje na zdravotnú starostlivosť (ústavnú a ambulantnú), zvyšok na tovary. Na Slovensku tvoria výdavky na zdravotnú starostlivosť len 45% všetkých zdravotníckych výdavkov. Väčšina z 5,5 miliardy eur v slovenskom zdravotníctve smeruje na nákupy tovarov a zdravotníckych pomôcok (1,3 miliardy eur) a na účtovne neklasifikované platby (1,7 miliardy eur). Slovensko je jediným štátom EÚ, v ktorom nejde veľká väčšina peňazí v zdravotníctve na zdravotnú starostlivosť.

Graf 1: Štruktúra verejných výdavkov na zdravotníctvo (%)

Graf 1.

Zdroj: Eurostat

Ako vidno na grafe, na tovary a zdravotnícke pomôcky vynakladáme viac ako iné štáty. V štruktúre výdavkov slovenského zdravotníctva však ešte viac udrie do očí kategória “neklasifikované” (červená farba), ktorá tvorí až 1,7 miliardy eur alebo 32% všetkých výdavkov. Táto špecifická výdavková kategória slúži na zaúčtovanie ekonomicky ťažko zaraditeľných platieb, a v štátoch EÚ zvyčajne tvorí len zanedbateľný podiel výdavkov (vo Švédsku je to napríklad len 2,6%). U nás ale tvorí najväčšiu položku. Takmer tretina všetkých peňazí v našom zdravotníctve je vynakladaná takým spôsobom, že zo štatistických výkazov nevieme identifikovať účel platby. Nevieme, kam tieto peniaze idú, ale zdravotná starostlivosť to zrejme nie je.

Graf 2: Verejné výdavky na zdravotníctvo – Slovensko (mil. eur)

Graf 2.

Zdroj: Eurostat

Neklasifikované platby boli v posledných rokoch najrýchlejšie rastúcou výdavkovou položkou v slovenskom zdravotníctve, a jej rast bol vysoký najmä na úkor výdavkov na ústavnú starostlivosť. Po roku 2004 zažívala slovenská ekonomika vysoký ekonomický rast, vďaka čomu prudko narástlo objem peňazí v našom zdravotníctve. Nárast celkových výdavkov sa však nepretavil do vyššej kvality. Ako vidíme v grafe číslo 2, nové peniaze nešli v prevažnej miere na zdravotnú starostlivosť, ale na nákupy a neklasifikované platby. Vďaka tomu sa podiel úhrad zdravotnej starostlivosti na celkových výdavkoch postupne zmenšoval. Ústavná starostlivosť (nemocnice) by mala byť za normálnych okolností dominantnou výdavkovou položkou, no v našej krajine je táto položka dlhodobo zanedbávaná, vďaka čomu sú mnohé slovenské nemocnice finančne vyhladované a zadlžené. Ambulantní lekári sú na tom len o čosi lepšie.

Minister zdravotníctva má čo vysvetľovať

Keďže problém neklasifikovaných platieb je mimoriadne veľký a neporovnateľný s akoukoľvek inou európskou krajinou (objem nákupov a neklasifikovaných platieb v zdravotníctve presahuje 3 miliardy eur ročne, čo je viac než polovica všetkých zdrojov v zdravotníctve), minister zdravotníctva Viliam Čislák by mal namiesto podávania trestných oznámení na zdravotné sestry radšej vysvetliť, kam sa strácajú miliardy eur neklasifikovaných platieb v slovenskom zdravotníctve.

Zdravotné sestry nenesú zodpovednosť za katastrofálny stav nášho zdravotníctva. Minister zdravotníctva áno.

Autor: Tomáš Meravý

Zdroj: sme.sk

Foto: sme.sk