Mapa Slovenska dnes a v roku 1950 – šokujúce!

Pozrite sa, ako vyzeralo Slovensko pred viac než šesťdesiatimi rokmi. Zmeny v krajine sú niekedy šokujúce.

Aktuálne mapy krajiny si už dnes každý bežne môže pozrieť napríklad na populárnej službe Google Maps, či iných, aj slovenských portáloch. Čo však v prípade, že by vás zaujímala história, ako to u nás na Slovensku vyzeralo v čase napríklad krátko po druhej svetovej vojne? Na prvý pohľad asi nerealizovateľná úloha, Technická Univerzita vo Zvolene však vytvorila riešenie.

Na portáli http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/ sa nachádza jednak aktuálna mapa Slovenska z roku 2010, ale aj zozbierané mapové podklady z obdobia 40-tych a 50-tych rokov minulého storočia. Tieto pochádzajú z archívu Topografického ústavu v Banskej Bystrici a majú rozlíšenie 0,5 metra.

V samotnej mape sa dá navigovať ako v každej inej podobnej mapovej službe, posúvaním myšou a približovaním. Používateľ má možnosť prepínať si pohľady z roku 2010 do roku 1950, zaujímavejšia je ale funkcia posuvného okna, kedy sa posunutím deliacej čiary zobrazuje aktuálna a historická mapa.

Zmeny v krajine sú často skutočne dych berúce, do očí udrie určite napríklad výrazný rast obcí a miest, ako aj pomer zalesnenej a obrábanej pôdy.

Historická ortofotomapa bola vytvorená v rámci projektu Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, Technická univerzita vo Zvolene a je dostupná na http://mapy.tuzvo.sk.

Zdroj: GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., zoznam. sk

Foto: Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. a Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica.

Ortofotomapa © EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.

Foto: fotolia.com

Čítajte viac: http://pc.zoznam.sk/novinka/mapa-slovenska-dnes-v-roku-1950#ixzz361UxP4xE