Česká vláda schválila zrušenie poplatkov u lekára a v lekárňach

Minulý týždeň sa vláda Českej republiky rozhodla po dlhých diskusiách zrušiť poplatky u lekára a v lekárňach. Minister zdravotníctva ČR Svatopluk Němeček predpokladá, že tento krok prinesie výrazný pokles príjmov ambulancií lekárov aj lekární. Zároveň vláda schválila aj to, že elektronické recepty nebudú povinné. Naďalej však ponechala bez zmeny platby za pohotovostnú službu.

Už v januári tohto roku Ústavný súd ČR zrušil poplatok sto českých korún za hospitalizáciu s odôvodnením, že nemocničná zdravotná starostlivosť sa tak stala pre mnohých občanov nedostupnou. Proti platbe šesťdesiat korún súd nemal námietky, napriek tomu ho však vláda neobnovila.

Výpadok v príjmoch ambulancií a lekární bude značný. Napriek tomu sa česká vláda rozhodla kompenzovať ho predovšetkým nemocniciam, pre ktoré má budúci rok uvoľniť okolo 4,2 miliardy českých korún. Ako chce kompenzovať straty ambulancií a lekární však neuviedla, zatiaľ sa obmedzila na nič nehovoriace konštatovanie, že “budú vykryté zo zvýšených odvodov štátu”.

Regulačné poplatky v nemocniciach, na pohotovosti, v lekárňach aj v ambulanciách sa síce pri svojom zavedení v ČR v roku 2008 stretli s odporom väčšiny pacientov a mnohých politikov, ale po niekoľkých rokoch ich existencie viacerí z nich konštatovali, že signifikantne znížili počet neindikovaných vyšetrení, plytvanie liekmi aj návštevnosť ambulancií. Slovensko predčasom tiež zrušilo poplatky u lekára a v lekárňach, ukazuje sa však rovnako ako u našich západných susedov, že dokázali byť v niektorých segmentoch pozitívnou regulačnou zložkou nadmerného a neodôvodného čerpania zdravotnej starostlivosti.

Autor: poly

Foto: fotolia.com