FDA: Aspirín nezabráni infarktu myokardu u každého človeka

Prescription drugs

Americký ústav pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) dospel po preštudovaní a analýzach výsledkov veľkého počtu štúdií k záveru, že hoci každodenné podávanie nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej môže u niektorých osôb prispieť k prevencii infarktu myokadu či cievnej mozgovej príhody, neplatí to pre všetkých.

Inak povedané, FDA dal na používanie aspirínu v sekundárnej prevencii zelenú, ale neurobil tak pre jeho využitie v primárnej prevencii.

Podľa predstaviteľa FDA dr. Roberta Templa možno antiagregačnou liečbou kyselinou acetylsalicylovou zabrániť recidíve infarktu alebo mozgovej príhody u ľudí, ktorí už takúto príhodu prekonali, ale u osôb, ktorí takýto údaj nemajú v anamnéze, neexistujú presvedčivé dôkazy, ktorých by bol osoh z liečby vyšší ako jej riziko. Tým je predovšetkým nebezpečenstvo krvácania a s ním spojených komplikácií, ktoré môžu postihnúť mozog alebo gastrointestinálny systém. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa nachádza výskyt uvedených kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych príhod v rodinnej anamnéze.

Podľa FDA by teda ľudia nemali začať užívať kyselinu acetylsalicylovú z vlastného uváženia, ale až po konzultácii s lekárom, ktorý pomer benefitov a rizík starostlivo zváži. Platí to obzvlášť vtedy, ak súčasne užíva niektoré z antikoagulancií, napr. warfarin, dabigatra, rivaroxaban alebo apixaban.

Autor: jší, uverejnené so súhlasom Medicaltribune.cz Medical_Tribune

Foto: fotolia.com