Nemocnice dlhujú Sociálnej poisťovni vyše 95 miliónov eur

Zdravotnícke zariadenia dlhovali ku koncu marca na poistnom Sociálnej poisťovni vyše 95,6 milióna eur. Od začiatku roka sa tak ich pohľadávky zvýšili o 9,3 milióna eur. Vyplýva to z informácie Sociálnej poisťovne pre vládu.

Pohľadávky voči štátnym zdravotníckym zariadeniam dosiahli 62,8 milióna eur. Za mesiac tak vzrástli o takmer 2,1 milióna eur. Nárast pohľadávok z titulu neplatenia sa eviduje pri dvoch bratislavských nemocniciach, Národnej transfúznej službe a Psychiatrickej liečební Samuela Bluma Plešivec.

Dlhy transformovaných zdravotníckych zariadení predstavovali viac ako 32,8 milióna eur. Za mesiac sa teda zvýšili o 643.000 eur. Nárast pohľadávok z titulu neplatenia mesačných odvodov bol zaznamenaný v 11 zariadeniach.

Sociálna poisťovňa evidovala celkovo 22 sledovaných zdravotníckych zariadení s pohľadávkou. Z toho je šesť štátnych a 16 transformovaných zdravotníckych zariadení.

Zdroj: TASR

Foto: TASR