Prevádzkové náklady zdravotných poisťovní v Čechách klesnú

Businessman showing empty pockets to doctors

Šetriť a opäť šetriť. Predovšetkým na tom, čo sa netýka zdravotnej starostlivosti, tvrdia českí politici. V Čechách boli zrušené stokorunové poplatky za hospitalizáciu, a tak nemocnice žiadajú kompenzáciu tohto finančného výpadku. Ministerstvo zdravotníctva ČR sa rozhodlo, časť chýbajúcich finančných prostriedkov vykryje presunom miliardy českých korún z účtu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Nie je to však systémový krok, a tak sa minister zdravotníctva ČR Svatopluk Němeček rozhodol pripraviť vyhlášku, ktorou by sa určili mantinely pre finančnú disciplínu vo prevádzkových fondoch zdravotných poisťovní.

V tomto opatrení má prisľúbenú pomoc aj od ministra financií Andreja Babiša. Podľa neho zdravotné poisťovne sa starajú o významnú časť verejných prostriedkov, preto nie je možné, aby sa nimi plytvalo na zbytočné prevádzkové náklady.Ministerstvo financií odhadlo, že dobrým nastavením systému by reálna úspora bola okolo 800 miliónov českých korún ročne. Pri kontrole hospodárenia zdravotných poisťovní v ČR bolo skutočne preukázané, že ich prevádzkové náklady z roka na rok narastajú o nemalé sumy. V r. 2012 to bolo 6,8 miliardy českých korún a podľa odhadov by to v r. 2014 malo byť až 7,6 miliardy. Limit na prevádzkové náklady zabráni zbytočnému plytvaniu, ktoré nemá s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nič spoločné, myslia si politici. Zároveň tak bude posilnený základný fond, čo zvýši transparentnosť hospodárenia zdravotných poisťovní, ale súčasne zlepší aj dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti.

Autor: poly

Foto: fotolia.com