Pozor na soláriá, ÚVZ SR upozorňuje na riziká

Tvrdenia o neškodnosti majú vyvracať pribúdajúce dôkazy o tom, že aj UV žiarenie používané v soláriách môže poškodiť kožu a zvýšiť riziko kožných nádorov.Opaľovanie v soláriách nie je podľa odborníkov také bezpečné, ako si myslia niektorí jeho vyznávači. “Solária sú čoraz viac vyhľadávané verejnosťou, pričom je všeobecne známe, že nadmerné opaľovanie škodí. Či už na prirodzenom slnku alebo v soláriách,” upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Tvrdenia o neškodnosti majú vyvracať pribúdajúce dôkazy o tom, že aj UV žiarenie používané v soláriách môže poškodiť kožu a zvýšiť riziko kožných nádorov. “V poslednom období vzrástlo používanie solárií medzi ľuďmi do 30 rokov a vedci zaznamenali paralelný nárast počtu mladých ľudí s rakovinou kože. Najnovšie to potvrdili talianski a francúzski vedci, podľa ktorých umelé slnenie je podpísané až pod 800 úmrtiami v Európe ročne,” pripomína ÚVZ SR.

Vedecké dôkazy o tom, že soláriá zapríčiňujú zhubné nádorové ochorenia kože sa považujú za dostatočné, uvádza ÚVZ SR. “Nie je dôvod predpokladať, že by umelé UV žiarenie bolo menej škodlivé ako expozícia prirodzenému slnečnému žiareniu,” upozorňuje úrad.

Pretože boli preukázané nepriaznivé zdravotné účinky nadmerných dávok UV žiarenia zo slnka, alebo z umelých zdrojov, je potrebné im podľa ÚVZ SR venovať zvýšenú pozornosť z pohľadu verejného zdravotníctva. Túto problematiku v SR upravuje vyhláška, ktorú od mája čakajú zmeny. Tá má reagovať na nové poznatky získané z posudkovej činnosti a z výkonu štátneho zdravotného dozoru v prevádzkach solárií.

Zdroj: TASR

Foto: TASR