Nová unikátna gama sonda v levočskej nemocnici

Foto 2 - Gama sonda

Nový špeciálny chirurgický prístroj určený na vyhľadávanie zhubných nádorov prsníka a kože začaliv týchto dňoch využívať lekári na chirurgickom oddelení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a.s. Gama sonda, resp. gama kamera za viac ako 3000 tisíc eur sa používa vo všeobecnej, onkologickej a  plastickej chirurgii pri podozrení na zhubné nádory kože, podkožia a prsnej žľazy.

Zakúpenie nového prístroja má obrovský prínos pre pacientov a taktiež lekárov. Predovšetkým sa pacienti nebudú musieť podrobiť zložitej operácii, pri ktorej sa vyberajú všetky uzliny. „Vďaka gama kamere, ktorá nám pomáha označiť a vybrať takzvanú prvú „strážnu“ uzlinu sa pacienti vyhnú bolestiam, opuchom, tŕpnutiu rúk  a zdĺhavej pooperačnej rekonvalescencii. Tento prístroj slúži na presné vyhľadávanie takzvaných rádioizotopov (rádioaktívna látka) v lymfatických uzlinách, ktoré označia miesto výskytu lymfatickej uzliny po predchádzajúcom označení uzliny rádioizotopom a aplikácii tzv. metylenovej modrej do oblasti primárneho nádoru  kože, prsnej žľazy a následne sa metylenová modrá  pomocou lymfatických ciev dostane aj do spádových uzlín. Tým pádom je „strážna“ uzlina  označená dvoma metódami rádioizotopom a metylenovou modrou, čím sa eliminuje riziko nesprávneho vybratia lymfatickej uzliny,“ povedala plastická chirurgička chirurgického oddelenia levočskej nemocnice MUDr. Timea Tkáčiková.

Ďalšou výhodou gama kamery je minimálne rádioaktívne žiarenie, ktoré v žiadnom prípade neohrozuje život pacienta. Karcinóm prsníka je po nádore kože druhým najčastejším ochorením žien. „V levočskej nemocnici máme odborníčku MUDr.  Timeu Tkáčikovú, ktorá ovláda okrem onkochirurgie prsnej žľazy a spádových lymfatických uzlín, onkologickú liečbu zhubných nádorov kože a najnovšie operačné techniky a novinky v plastickej chirurgii, medzi ktoré patria aj rekonštrukčné výkony na prsníkoch, ako aj krytie defektov lalokovými technikami alebo použitie voľného kožného transplantátu na krytie miest po odstránení zhubných nádorov kože. Taktiež sa venuje estetickým operáciám, ako je zväčšovanie prsníkov a redukcia prsníkov,“uviedol primár oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie MUDr. Alojz Haninec.

Chirurgické oddelenie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča je kmeňovým oddelením nemocnice, poskytujúce komplexnú chirurgickú starostlivosť v rámci akútnej a všeobecnej chirurgickej medicíny.  „Teší náš, že vedenie nemocnice pristúpilo k zakúpeniu doposiaľ nevyužívaného  prístroja, ktorý slúži  na diagnostiku onkologických ochorení kože a prsnej žľazy. Túto diagnostickú metódu nemajú okolité nemocnice vo svojom portfóliu, a preto sme pripravení vykonávať toto vyšetrenie aj pre ich pacientov,“ dodal primár oddelenia MUDr. Haninec.

 „Dlhodobá podpora skvalitňovania technického zázemia našej nemocnice posúva jej zdravotnú starostlivosť dopredu, v čom budeme aj naďalej pokračovať,“ uzavrel riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška.

Zdroj: AGEL SK, a.s.

Foto: AGEL SK, a.s.