Preskúmajú vplyv mobilov na zdravie detí

Cute boy speaks on a mobile phone looking at laptop

O reálnom vplyve bezdrôtových technológií na vyvíjajúci sa detský mozog vieme zatiaľ iba málo. Pripravovaná štúdia, dáta do ktorej budú zbierať tri roky, preto bude sledovať ako ovplyvňujú myslenie, pamäť a pozornosť 2500 detí vo veku 11 až 12 rokov. So zberom dát začnú v septembri a bude to najväčšia štúdia na svete všímajúca si potenciálne poškodenie detského mozgu, hlavne vďaka používaniu mobilov. Prechádzajúce výskumy sa zameriavali na zdravotné riziká spojené s mobilmi iba u dospelých, a to najmä s dôrazom na rakovinu mozgu. Žiadny dôkaz poškodenia mozgu doteraz nebol nájdený.

„Väčšina súčasných výskumov naznačuje, že je nepravdepodobné, aby mobily a iné bezdrôtové zariadenia zvyšovali riziko akéhokoľvek typu rakoviny. Avšak, dlhodobé účinky používania mobilov nie sú známe,“ konštatuje vedúca autorka chystanej štúdie Mirreille Toledano. Zároveň pripomína, že riziká z používania mobilných telefónov sú u detí s najväčšou pravdepodobnosťou vyššie ako u dospelých.

Odborníci radia, aby deti mladšie ako 16 rokov používali mobily iba na základné účely s využívaním hands – free sady alebo posielali sms správy. Ak je nevyhnutné, aby telefonovali s mobilom prilepeným na uchu, mali by byť hovory čo najkratšie. V súčasnosti sa za najväčšie riziko používania mobilov považuje telefonovanie za volantom, ktoré spôsobilo mnoho tragédií.

Zdroj: zoznam.sk, mirror.co.uk

Foto: fotolia.com