Rektor Katolíckej univerzity rezignoval na svoju funkciu k 31. máju

TZ

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) prof. Tadeusz Zasępa dnes, 5. mája 2014, oznámil svoju rezignáciu na funkciu rektora. Jeho funkčné obdobie skončí vzdaním sa („požiadaním o uvoľnenie z funkcie“) po zavŕšení takmer druhého roka druhého funkčného obdobia, teda k 31. máju 2014.

„Nakoľko senát univerzity (a tiež senát pedagogickej fakulty) ignorovali výsledky vnútornej kontroly na Pedagogickej fakulte KU, ktoré boli potvrdené aj nezávislým audítorom, a neboli ochotné akceptovať vyvodenú zodpovednosť, čím sa usilovali legalizovať nezákonné konanie, po udalostiach na zasadnutiach Akademického senátu KU, keď bola bezdôvodne odvolaná podpredsedníčka – zastupujúca predsedníčka senátu, kde dlhodobo namiesto práce pre KU boli uskutočňované ataky na rektora, vďaka čomu sa nezačne uskutočňovať po rokoch príprav akreditované vzdelávanie v odbore právo a kanonické právo na KU, nakoľko senát viackrát nerešpektoval kompetencie a rozhodnutia zriaďovateľa KU – Konferencie biskupov Slovenska, ktorú reprezentuje veľký kancelár a tvrdí, že nie je možné viesť dialóg (pričom neprerokúvaním alebo odmietaním predkladaných materiálov programovo znefunkčňuje univerzitu) dozrela situácia na to, aby som po šiestich akademických rokoch v službe rektora KU vyhlásil, že už ďalej nemôžem byť rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku, nakoľko tieto spôsoby neviem akceptovať a som presvedčený, že nebudú akceptované ani verejnosťou, ani medzinárodnou komunitou, zvlášť katolíckou,“ píše v dôvodoch rezignácie rektor KU.

Konštatuje zároveň, že nevie akceptovať aplikovaný cynizmus, prekrytý politickou korektnosťou a sprevádzaný negatívnymi politickými praktikami tam, kde by sa mala hľadať pravda bez výhrad.

V liste zo dňa 5. mája 2014 adresovanom senátu univerzity, akademickej obci KU, Konferencii biskupov Slovenska, veľkému kancelárovi KU Mons. Bernardovi Boberovi, ministrovi školstva zároveň žiada Akademický senát KU, aby v zmysle rezignácie predložil ministrovi školstva SR návrh na odvolanie z funkcie rektora KU aplikujúc ustanovenie Zákona o vysokých školách (§ 10, ods. 2).

„Mrzí ma, že nebudem môcť dokončiť začatú prácu, optimalizovať procesy riadenia, zabezpečiť úplné financovanie realizovaných prác a uskutočniť ďalšie plánované rozvojové projekty v spolupráci s ohlásenými štedrými donormi. Ďakujem KBS, študentom, učiteľom a všetkým pracovníkom KU, ako aj priateľom KU za spoluprácu a podporu v mojej službe Katolíckej univerzite v Ružomberku, Cirkvi a Slovensku,“ uvádza v liste rektor prof. Zasępa.

Zdroj: TASR

Foto: TASR