Slovenský Červený kríž má nového prezidenta

doc._DobiasNovým prezidentom Slovenského Červeného kríža sa stal doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. Zvolili ho delegáti 38 územných spolkov SČK na zasadnutí V. Snemu SČK v uplynulú sobotu, 19. októbra 2013 v Leviciach. Delegáti snemu zvolili aj dvoch viceprezidentov, PhDr. Helenu Kobzovú a MUDr. Elenu Hrbčovú. Informuje o tom dnes portál www.redcross.sk.

Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. je dlhoročným členom Slovenského Červeného kríža. Je anesteziológ, intenzivista a špecialista urgentnej medicíny. Venuje sa pedagogickej činnosti, je súdnym znalcom, lektorom pre prípravu inštruktorov prvej pomoci a inštruktorom Slovenského Červeného kríža. Je držiteľom najvyššieho ocenenia za darovanie krvi – Medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického, držiteľom Zlatého záchranárskeho kríža SR a Zlatého záchranárskeho kríža ČR.

Autor: PK

Zdroj a foto: www.redcross.sk