Štát prekvapil penzistov, bez papierovania im minimálnu penziu nedá

3-fecb375fc36379c64551f962a9eb8760284fdc84

Od júla majú dôchodcovia nárok na minimálny dôchodok, ktorým by si mali prilepšiť. Musia oň však požiadať.

BRATISLAVA. Viac ako 58-tisíc dôchodcov dostalo v týchto dňoch list od Sociálnej poisťovne. Sú to tí, ktorí by teoreticky mohli mať nárok na zvýšenie súčasného dôchodku, ktorý poberajú, na sumu minimálneho dôchodku.

Podľa poisťovne je však momentálne ťažké určiť, koľkým poberateľom penzie v skutočnosti nárok na minimálny dôchodok vznikne.

Na to, aby bol seniorovi priznaný minimálny dôchodok, musia penzisti odoslať poisťovni späť list – výzvu, v ktorej musia vyplniť všetky potrebné údaje. Dôležité je tiež priložiť potrebné potvrdenia.

Bez overeného podpisu to nejde

Má to však jeden háčik. Výzva na nárok na minimálnu penziu musí byť nielen správne vyplnená a mať potrebné podklady, ale aj podpis, ktorým dôchodca „spečatí“ správnosť údajov, musí byť úradne overený. A to buď u notára, alebo na matrike.

„Až takto vyplnenú výzvu treba zaslať poisťovni,“ upozorňuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Súčasťou výzvy je pritom aj priložená obálka bez platenia poštovného, takže dôchodcovia, ktorí posielajú poisťovni vyplnený list, neplatia žiadne poštovné. To hradí poisťovňa.

„Úradné osvedčenie podpisu môže dôchodca nahradiť aj tak, že výzvu osobne zanesie do príslušnej pobočky poisťovne a po predložení občianskeho preukazu ju podpíše pred zamestnancom Sociálnej poisťovne,“ dodáva Višváder.

Nepremyslený krok

Naozaj treba, aby ľudia úradne overovali svoj podpis, ak žiadajú štát o minimálny dôchodok, na ktorý majú nárok?

„Z môjho pohľadu je to nedomyslený krok štátu a je to zbytočne pre ľudí komplikované,“ hovorí analytik Martin Reguli z Nadácie F. A. Hayeka. Podľa neho tento zvláštny krok ukazuje nekompetentnosť a neprofesionálny prístup.

Nevie si totiž predstaviť, ako toto overovanie podpisu vyriešia penzisti, ktorí žijú v oblasti, kde notár či pobočka poisťovne nie je blízko ich bydliska.

Na začiatku mája tohto roka vláda tvrdila, že o minimálny dôchodok penzista nebude musieť žiadať, poisťovňa mu ho mala priznať automaticky. Píše sa to dokonca na stránke Sociálnej poisťovne.

O niekoľko mesiacov neskôr, koncom augusta, oznámila Sociálna poisťovňa, že výzvy starobným dôchodcom boli zaslané. Konkrétne ide o tlačivo oznámenie údajov na zvýšenie sumy dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.

V ňom musia penzisti, ktorí preukazujú svoj nárok na minimálnu penziu, napríklad vyplniť, či sú poberateľmi dôchodku z cudziny, alebo poberajú vdovský (vdovecký) dôchodok.

V poslednom, piatom bode je konkrétna formulácia žiadosti o „zvýšenie sumy starobného (predčasného starobného) dôchodku“.

Náklady neprezradili

Až po preukázaní rozhodujúcich skutočností poisťovňa posúdi nárok na zvýšenie sumy penzie na úroveň minimálneho dôchodku.

Žiadatelia musia zároveň preukázať aj svoje iné príjmy, napríklad príjmy zo zárobkovej činnosti. Tým, ktorým poisťovňa prizná zvýšenie dôchodku, bude penzia doplatená od júla 2015, teda poberatelia dôchodku o nič neprídu.

To, koľko bude nakoniec poisťovňu zasielanie listov poberateľom dôchodkov či náklady na návratky stáť, zatiaľ nevedno. Podľa poisťovne sú však náklady súčasťou „celkovej celoročnej zmluvy Sociálnej poisťovne so Slovenskou poštou“.

Dôchodok vám doplatia

Máte nárok na minimálnu penziu? Čo ak máte aj dôchodok z cudziny? Všetko, čo vás o dôchodkoch zaujíma.

Kedy mám nárok na minimálny dôchodok?

Nárok na zvýšenie penzie má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol priznaný ako predčasný starobný dôchodok) a tiež poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Za akých podmienok minimálnu penziu dostanem?

Na minimálny dôchodok má nárok ten poberateľ, ktorý bol najmenej 30 rokov dôchodkovo poistený a pritom výška jeho súčasnej penzie nie je vyššia ako minimálny dôchodok. Do celkového dôchodkového príjmu sa pritom započítavajú okrem starobného i vdovský, výsluhový či dôchodok z cudziny.

Čo ak poberám aj dôchodok z cudziny?

K výzve od Sociálnej poisťovne priložte aj potvrdenie o sume dôchodku z cudziny. Ak ste dobu dôchodkového poistenia dosiahli v zahraničí, priložte k výzve o tom aj potvrdenie.

Čo ak som výzvu poisťovni poslal bez úradne overeného podpisu?

Sociálna poisťovňa pošle takúto výzvu späť za účelom dodatočného osvedčenia pravosti podpisu u notára či na matrike. Podpis môžete overiť aj tak, že výzvu podpíšete pred zamestnancom pobočky poisťovne.

Kedy mi bude minimálna penzia doplatená?

Podľa poisťovne na vrátenie výzvy nie je stanovená žiadna zákonná lehota. Poisťovňa po doručení vyplnenej výzvy do 60 dní musí rozhodnúť o nároku na minimálny dôchodok. Ten vám po schválení nároku poisťovňa doplatí spätne od júla 2015.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/7995794/stat-prekvapil-penzistov-bez-papierovania-im-minimalnu-penziu-neda.html#ixzz3lVRAVxnb

Autor: Monika Raábová

Zdroj: sme.sk

Foto: sme.sk