Počet respiračných ochorení naznačuje začiatok chrípkovej sezóny

Woman coughing and blowing her nose in autumn

Pomerne výrazný vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO), či chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO), zaznamenali v 37. kalendárnom týždni epidemiológovia v Banskobystrickom kraji. Podľa analýzy hlásení 48 percent lekárov pre deti a dorast a 38 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých v Banskobystrickom kraji možno konštatovať, že výskyt ARO v tomto regióne stúpol v porovnaní s uplynulým týždňom o takmer 50  percent a výskyt CHPO až 3,5 krát. Zvýšený výskyt týchto ochorení svedčí o tom, že sa blíži chrípková sezóna. Napriek tomuto vzostupu však možno situáciu považovať za primeranú ročnému obdobiu, ako aj dlhoročnému priemeru. V medziročnom porovnaní je výskyt ARO takmer totožný,  chrípky a jej podobných ochorení je dokonca o 12 percent menej. Podľa lekárov sa na týchto ochoreniach sa ešte stále podieľajú väčšinou vírusy, ktoré nespôsobujú ťažšie akútne ochorenia, objavujú sa však už aj ochorenia, ktoré sa dajú liečiť len antibiotikami. Mierne – na 3,6 percenta sa zvýšil aj výskyt komplikácií. Tieto ochorenia sa skomplikovali zápalmi dutín v 26 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 29 prípadoch a v 5 prípadoch zápalom pľúc. Najviac skomplikovaných prípadov je vo vekovej skupine ekonomicky aktívneho obyvateľstva– 5,6 percenta, o niečo nižší je výskyt respiračných aj chrípkových ochorení u seniorov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, neevidoval tento týždeň žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI) ani iných vážnejších ochorení, typických pre toto obdobie.

Na ARO je tu v súčasnosti v absolútnych číslach chorých 2241 ľudí, ktorých v tomto týždni do systému banskobystrického (RÚVZ) zahlásili ošetrujúci lekári. Predstavuje to prepočítanú chorobnosť vyše 820 na 100-tisíc osôb. Počet chorých na chrípku a jej podobné ochotenia je aktuálne 128, čo je chorobnosť 47 osôb na 100-tisíc obyvateľov. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v analyzovanom týždni v okrese Lučenec (395), Brezno (276), Žarnovica (251) a Žiar nad Hronom (224). Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Žarnovica, Poltár, Lučenec a Brezno. Chorí sú predovšetkým ľudia v produktívnom veku, najmenšie deti od 0 do 5 rokov a deti základných škôl.

Výraznejší nárast akútnych respiračných ochorení je podľa odborníkov ideálny na venovanie sa prevencii. Počnúc zvýšenou pozornosťou hygiene prostredia, hlavne rúk, rovnako doma, ako aj v školských a predškolských zariadeniach, cez zvýšenú konzumáciu prírodných vitamínov, obsiahnutých v zelenine a ovocí, až po plánovanie očkovania proti sezónnej chrípke.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com