Verejné zbierky dostanú nové pravidlá, majú zabrániť ich zneužívaniu

Zbierka TASR AP

Verejné zbierky a ich organizátori sa budú od júla riadiť novými pravidlami. Tie prináša nový zákon o verejných zbierkach nahrádzajúci právnu úpravu ešte z roku 1973, ktorý dnes 130 hlasmi schválili poslanci NR SR.

Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) je presvedčený, že právna norma prinesie ochranu pred zneužívaním zbierok. “Zabezpečí, aby peniaze, ktoré ľudia dávajú nielen na charitu, ale na všetky humanitárne ciele, skončili práve u tých, ktorým sú najviac určené,” vyhlásil. Šéf rezortu tiež očakáva, že pochybné organizácie už nebudú môcť zneužívať dobrosrdečnosť Slovákov. Naopak, štandardné majú byť v zbierkach ešte úspešnejšie.

Tvorbu zákona iniciovala skupina mimovládnych organizácií, ktoré sa v apríli 2012 obrátili otvoreným listom na ministra vnútra. “Cieľom je jasnejšie stanoviť pravidlá pre vykonávanie verejných zbierok. Pomôže to nielen ich organizátorom, ale aj verejnosti,” uviedol pre TASR Igor Polakovič z Centra pre filantropiu, ktorý bol členom pracovnej skupiny pre tvorbu zákona.

Lepšiu kontrolu verejnosti podľa Polakoviča zabezpečí povinné zverejňovanie informácií, tak o vykonávaní zbierok, ako aj o nakladaní s vyzbieranými finančnými prostriedkami. “Zákon predstavuje pozitívny posun v oblasti verejných zbierok aj napriek tomu, že nie všetky predstavy zástupcov neziskového sektora boli do neho premietnuté,” tlmočil Polakovič spokojnosť mimovládok.

Len neziskovky

Zbierky budú môcť v budúcnosti vykonávať už len neziskové právne subjekty. Doterajšie povolenie nahradí ich povinná registrácia. Zákon tiež zriaďuje register zbierok, ktorý bude verejnosti prístupný na internete. Spravovať ho bude ministerstvo vnútra.

Maximálne možné odôvodnené náklady, ktoré sa budú môcť použiť z hrubého výnosu zbierky, klesnú zo súčasných 50 na 25 percent. Organizátori zbierok budú musieť povinne zverejňovať informácie o ich konaní a nakladaní s vyzbieranými financiami na svojich webových sídlach. Konanie pouličných verejných zbierok má byť po novom časovo obmedzené.

Transparentnosť zbierok sa má zvýšiť tak, že osoby vykonávajúce zbierku s prenosnými pokladničkami budú povinne označené a pri sebe musia nosiť písomné poverenie. Nanovo sa stanovuje aj postup otvárania pokladničiek a spísanie zápisnice o ich otváraní. Spresňujú sa aj povinnosti pri spôsobe vykonávania zbierky predajom predmetov a vstupeniek.

Mimovládky budú po novom pri organizácii zbierky povinné zriadiť si osobitný účet v banke. Pri vykonávaní zbierky vo verejnosti prístupných priestoroch právnických osôb budú musieť získať najprv ich súhlas.

Zákon upravil aj možnosť organizovať zbierky zasielaním darcovských SMS správ alebo volaním na skrátené číslo prostredníctvom telekomunikačného operátora, čo predošlá právna úprava z roku 1973 neobsahovala. Definuje sa tak spôsob zahrnutia týchto príspevkov do celkového výnosu zbierky.

Právna norma zároveň zreálňuje lehoty na predloženie vyúčtovania verejnej zbierky. Doteraz museli organizátori zbierok predložiť kompletné vyúčtovanie do mesiaca po jej ukončení. To bolo podľa Igora Polakoviča často nereálne. “Hlavne, ak bol výnos určený na dlhodobejšie projekty a nie napríklad na jednorazovú pomoc,” vysvetlil.

Zdroj: TASR

Foto: TASR/AP