Vodí cyperská firma s rozprávkovým ziskom štát za nos?

Foto: FB

Firmy obchodujúce so štátom musia od novembra odkryť, kto za nimi stojí. Do Registra konečných užívateľov výhod na Úrade pre verejné obstarávanie majú podľa nového zákona zapísať každého svojho majiteľa, ktorý vlastní aspoň štvrtinový podiel.

Platí to aj pre firmu InterMedical, s.r.o., ktorá vykazuje rekordnú ziskovosť, hoci podniká vo vysoko regulovanom sektore. Dodáva zdravotnícke pomôcky aj pre štátne nemocnice a najčastejšie „súťaží“ sama.

Firma svojich vlastníkov úspešne tají

InterMedical v registri žiadneho koncového majiteľa nepriznal, zverejnil len meno konateľa. V jej vlastníckom pavúkovi vraj nenájdeme nikoho, kto kontroluje aspoň štvrtinu. Spoplatnené údaje z cyperského obchodného registra, ktoré má Aliancia Fair-play k dispozícii, naznačujú niečo iné.

Vyplýva z nich, že InterMedical vlastnia cez niekoľko cyperských spoločností tri fyzické osoby. Dve majú mať vo firme viac ako štvrtinu. Takíto majitelia by podľa zákona mali byť v registri uvedení.

„Údaje, ktoré uvádzate, nie sú údajmi, ktoré by umožnili vysloviť Vami formulovanú tézu, že medzi vlastníkmi InterMedical, s.r.o. sú dve osoby, ktorých podiel je 25 a viac percent,” uviedol pre Alianciu Fair-play konateľ InterMedical Juraj Porubský. Tvrdí, že firma nemá majiteľov, ktorých by podľa zákona musela zapísať v Registri konečných užívateľov.

“Legislatívne prostredie na Cypre je také, že bez vôle majiteľov sa k nim nedá dopátrať,” vysvetľuje Porubský, prečo údaje o vlastníkoch z cyperského obchodného registra nemusia sedieť so skutočnými majiteľmi.

Firma Christabel Corporate Servises Ltd, ktorá je papierovo na konci vlastníckeho reťazca, na otázky nereagovala. Medzi služby, ktoré zákazníkom ponúka, je aj „zabezpečenie formálneho akcionára“ (nominee shareholder). To je človek, ktorého meno sa uvádza v registroch, aby skutočný vlastník ostal skrytý.

ostal skrytý.

vlastnicka-struktura-intermedical-web

Zdroj: Spracované podľa údajov zo slovenského a cyperského obchodného registra k 21.1.2016 (http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9549&SID=9&P=1 http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en)

 

Štát je odkázaný na to, čo mu o sebe prezradia schránky

Vlastnícku štruktúru InterMedical-u môže preskúmať Úrad pre verejné obstarávanie. Ten dnes nemá ani len dokumenty z Cypru. Údaje v Registri konečných užívateľov stoja iba na tom, čo o sebe firmy prezradia sami. Podľa zákona im stačí čestné prehlásenie – dôkazy k tvrdeniam nepotrebujú.

Ak úrad získa podozrenie, že údaje o majiteľoch nesedia, môže to spätne preveriť a prípadne klamstvo pokutovať. Porubský zdôrazňuje, že firma svoje tvrdenia kedykoľvek doloží príslušnej inštitúcii, pokiaľ o to požiada.” Ak sa však na Cypre bez vôle vlastníkov nedá dopátrať k ich menám, je otázne, či slovenský úrad bez kooperácie skutočných vlastníkov niečo zistí.

Efektívnu kontrolu sťažuje aj množstvo záznamov. V Registri je už teraz zapísaných takmer 5000 firiem. Kapacitu spätne preverovať čo i len zlomok z nich, úrad zrejme nemá.

Zákon, ktorý nám povedal to, čo už vieme

„Na Slovensku pôsobí veľa cyperských firiem, ktoré sa zúčastnili privatizácie a tendrov. My chceme vedieť, kto sú skutoční vlastníci, nie kto sú riaditelia”, tvrdí Róbert Fico.

Prípad InterMedical premiérove slová spochybňuje. Vďaka „protischránkovému” zákonu jeho vlády sa štát dozvedel iba meno riaditeľa, ktoré už dávno poznal. Cyperskí – alebo akýkoľvek iní – majitelia InterMedical-u ostali bezpečne skrytí.

Aliancia Fair-play upozorňovala už po prijatí zákona v novembri 2015 na to, že pokušenie vodiť štát za nos bude veľké. Kým zákon nedostane skutočné „zuby“, prípadov s nejasnými vlastníkmi uvidíme zrejme viac. A žiadne známe mená oligarchov nenájdeme na Cypre ani v iných daňových rajoch.

Autor: Pavol Lacko

Zdroj: dennikn.sk

Foto: dennikn.sk