VšZP mala z náhrad a spätného vyňatia príjem vyše 4,8 milióna eur

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v roku 2013 zaznamenala príjem z regresných náhrad a spätného vyňatia spolu vo výške 4.866.209,50 eura. Z toho príjem z regresných náhrad predstavoval 3.708.886,31 eura.

Najväčšiu časť z regresných náhrad, až 2223 výziev, tvorili príjmy za zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom pri poškodení zdravia v dôsledku dopravných nehôd a to vo výške 2.375.192,97 eura. Pokiaľ ide o užitie návykových látok a alkoholu VšZP zaznamenala spolu 476 takýchto prípadov v celkovej výške 203.249,64 eura. Viac ako 1000 eur VšZP vymáhala napríklad od zákonných zástupcov maloletého poistenca, ktorému musela byť v dôsledku požitia alkoholu poskytnutá zdravotná starostlivosť. Pokiaľ ide o príjem VšZP zo spätného vyňatia, ten v roku 2013 predstavoval sumu 1.157.323,29 eura.

“VšZP každý regresný prípad posudzuje individuálne a zároveň zvažuje všetky okolnosti. V prípadoch, ak nedôjde k dobrovoľnej úhrade sa môže VšZP domáhať sumy aj formou občiansko-súdneho a exekučného konania,” doplnila informácie Dana Gašparíková, hovorkyňa VšZP.

Zdroj: TASR

Foto: TASR