Na choroby prenášané vektormi zomrie každý rok viac ako milión ľudí

WHO-EN-Slov

7. apríl je deň výročia založenia Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization, WHO). Od roku 1948 oslavuje WHO a s ňou celý svet v tento deň Svetový deň zdravia, v rámci ktorého nielen vyzdvihuje úspechy dosahované pri zlepšovaní zdravia a dĺžky dožitia ľudí vo svete, ale aj upriamuje pozornosť na závažné problémy a situácie, ktoré priamo alebo nepriamo zdravie celosvetovo ohrozujú, a ponúka návody a riešenia, ako odstrániť alebo aspoň znížiť ich škodlivé dopady na zdravie. Tohtoročnou hlavnou témou sú choroby prenášané vektormi. Pod týmto názvom sa skrývajú infekčné ochorenia spôsobené najčastejšie vírusmi alebo baktériami, ktorými sa človek nakazí od zvierat, ktoré ich prenášajú, t.j. sú ich vektormi. Riziko vzniku týchto ochorení existuje u viac ako polovice svetovej populácie.

Ako uviedla Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku, ročne zomrie na takéto choroby viac než milión ľudí. O aké choroby ide? Najnebezpečnejšou z hľadiska úmrtnosti je jednoznačne malária, ktorá každoročne zabíja viac než pol milióna ľudí. Najrýchlejšie rozširujúcou sa chorobou prenášanou vektormi je však horúčka dengue, ktorej výskyt za uplynulých 50 rokov vzrástol až 30-násobne. Medzi pre nás exotické ochorenia zaraďujeme schiztosomiázu, leišmaniázu, chorobu chikungunya, Chagasovu chorobu alebo žltú horúčku. Globalizácia obchodu a cestovania a environmentálne problémy ako sú klimatické zmeny a urbanizácia napomáhajú šíreniu všetkých ochorení prenášaných vektormi a ich výskyt sa dnes zaznamenáva aj v krajinách, kde boli predtým neznáme.

Ani ľudia v Európe a na Slovensku sa nevyhnú chorobám prenášaným vektormi. Pre naše klimatické pásmo je najvýraznejším predstaviteľom vektorov, ktoré prenášajú nebezpečné choroby, kliešť. Kliešte prenášajú vírus, ktorý spôsobuje kliešťovú encefalitídu (zápal mozgových blán) a baktériu, ktorá spôsobuje lymskú boreliózu. Obe ochorenia sú nebezpečné, lebo môžu trvalo poškodiť centrálnu nervovú sústavu a v niektorých prípadoch viesť aj k smrti. Aj keď drvivá väčšina kliešťov nie je infekčná a spôsobuje „len“ uštipnutie a cicanie krvi, 1-2% sú prenášačmi spomínaných ochorení. Na Slovensku je podľa odborníkov 37 endemických oblasti s infikovanými kliešťami najmä okolo rieky Váh a na východnom Slovensku, ale istý si človek nemôže byť nikde. Každý rok je hlásených asi sto ochorení na encefalitídu a kým borelióza bola v minulosti veľmi zriedkavá, v ostatných rokoch jej výskyt najmä vo východných okresoch dramaticky stúpa.

Zdroj: Kancelária WHO na Slovensku

Foto: Kancelária WHO na Slovensku