Zdravotníci musia do konca októbra požiadať o elektronický preukaz

zoznam.sk
Zdravotnícki pracovníci sú v súvislosti so zavádzaním elektronického zdravotníctva do praxe povinní do konca októbra požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka. Ten slúži na ich identifikáciu a autorizáciu do elektronického systému. Ak zdravotníci termín nestihnú, hrozia im sankcie.

“Tento preukaz slúži na prihlásenie sa do Národného zdravotníckeho informačného systému (ezdravie) a následne pre podpis jednotlivých zdravotných záznamov, tým nahrádza existujúcu pečiatku,” vysvetlila pre TASR hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Soňa Valášiková. Zdravotníci si ho môžu vybaviť viacerými spôsobmi.

Preukaz sa dá vybaviť na vyše 600 pracoviskách Slovenskej pošty cez Integrované obslužné miesta či osobne na pracovisku NCZI v Bratislave. Rovnako poštou, žiadosť však treba predtým podpísať na notárskom alebo matričnom úrade. O preukaz možno požiadať aj podaním cez www.slovensko.sk. Zamestnanci veľkých nemocníc to budú môcť urobiť priamo na pracovisku. V prípade otázok môžu zdravotníci kontaktovať call centrum NCZI, ktoré je k dispozícii počas pracovných dní od 08.00 do 16.00 h na telefónnom čísle 02/32 35 30 30.

Poistenci majú pre potreby elektronického zdravotníctva využívať občianske preukazy s elektronickým čipom. Do roku 2021 však platí prechodné obdobie, pacienti sa môžu teda preukázať buď občianskym s čipom, alebo s preukazom poistenca.

“Pacient má prístup k svojim údajom cez Národný portál zdravia (www.npz.sk), kde je klientska zóna – v pravom hornom rohu je vstup do systému cez okno elektronická zdravotná knižka občana. Cez ňu sa občan dostane k svojej osobnej zdravotnej dokumentácii. Môže si prezerať, aké lieky a kedy mu boli lekárom predpísané, vydané, aké úkony boli urobené, bude vidieť všetky svoje diagnózy a vyšetrenia. A najmä bude vidieť, ktorý lekár a kedy sa pozeral na jeho dáta,” priblížila Valášiková.

NCZI pripája v súčasnosti do systému elektronického zdravotníctva ďalších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Podľa súčasne platnej legislatívy – od 1. januára 2018 budú všetci poskytovatelia povinní ukladať dáta do elektronickej zdravotnej knižky občana, a teda plne využívať systém elektronického zdravotníctva. Od budúceho roka by tak mala fungovať elektronická preskripcia liekov či zaznamenávanie vyšetrení do elektronickej zdravotnej knižky.

Pacienti majú mať vďaka elektronizácii zdravotníctva ľahký a rýchly prístup k svojim zdravotným záznamom. “Odstránia sa opakované vyšetrenia u lekárov, zefektívnia sa návštevy u lekára, obmedzia sa nepriaznivé účinky liekov a budú mať lepší finančný prehľad o nákladoch na liečbu. Lekári získajú rýchly prístup k zdravotným záznamom pacienta, čo im umožní zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,” zhrnula Valášiková.

Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com