Levickú nemocnicu prevzala skupina AGEL

AGEL rozšíril svoje pôsobenie v Nitrianskom kraji. Levickú nemocnicu od 15. septembra 2017 prevádzkuje najväčší poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Nemocnica Levice sa postupne začlení do takzvaného západného klastra, ktorý združí Nemocnicu Zlaté Moravce, Nemocnicu Levice a Všeobecnú nemocnicu Komárno. V súčasnosti AGEL prevádzkuje už desať zdravotníckych zariadení na Slovensku.

Krajský poslanci v júni 2017 odsúhlasili vstup skupiny AGEL do Nemocnice s poliklinikou Levice. Na jej prenájme na 20 rokov sa uznieslo zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Vstupom skupiny AGEL od 15. septembra zdravotnícke zariadenie prešlo na nový názov – Nemocnica Levice.

AGEL v prvom rade plánuje stabilizovať personálnu situáciu, a spustiť nový dlhodobý investičný program s cieľom modernizácie a rozvoja nemocnice. Celková čiastka, ktorá by mala byť preinvestovaná do levickej nemocnice bude takmer 8,3 milióna eur.

Prvé investície by mali ísť do nového prístrojového vybavenia.  Zdravotníkov čaká postupný prechod na moderné manažérske riadenie. Pacienti od dnešného dňa majú možnosť komunikovať s nemocnicou online, aktuálne informácie sa dozvedia prostredníctvom novej webovej stránky.

V súčasnosti nemocnica zamestnáva približne 600 zamestnancov. Jej spádovú oblasť tvorí viac ako 160 000 obyvateľov. Ide o jednu z najväčších nemocníc v Nitrianskom kraji.

„Našou prioritou je zabezpečiť modernizáciu a rozvoj levickej nemocnice. Dúfame, že naše investície a manažérske riadenie sa prejaví rastom kvality zdravotníckych služieb pre obyvateľov celého regiónu,“ uviedol predseda predstavenstva AGEL SK a.s. Ing. Michal Pišoja.

Spoločnosť AGEL je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. V súčasnosti prevádzkuje v Českej republike a Slovenskej republike nemocnice, polikliniky, sieť lekární, laboratórií, distribučných spoločností, špecializované zdravotnícke zariadenia. Na Slovensku pôsobí od roku 2006 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti AGEL SK a prevádzkuje nemocnice, špecializovanú nemocnicu v Bratislave, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Zdroj: AGEL, a.s.

Foto: TASR