Živnostníkov čakajú v budúcom roku vyššie odvody i pokuty

3-271931c94150a89205fc53e3163cd522285b4ba0

Ako každý rok aj v januári 2016 čakajú živnostníkov viaceré zmeny. Ako prvé pocítia zmeny pri podávaní daňových priznaní k dani z motorových vozidiel. Následne si väčšina bude musieť priplatiť na odvodoch.

Doteraz si výšku daní z motorových vozidiel určoval každý kraj sám. A tak podnikateľ, ktorý sídli v Bratislavskom kraji, zaplatil za auto s objemom valcov 1 600 kubických centimetrov ročnú daň 155,36 eura. Oproti tomu podnikateľ z Košíc zaplatil za rovnaké auto 146,06 eura a v Žiline 171,61 eura. Od roku 2015 sú sadzby dane na celom Slovensku rovnaké. Podnikatelia túto zmenu prvýkrát pocítia v januári budúceho roku, keď budú podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015.

Napríklad za auto s objemom valcov 1 500 až 2 000 kubických centimetrov bude základná sadzba dane vo výške 148 eur. Navyše za autá mladšie ako deväť rokov sa bude táto sadzba znižovať a, naopak, v prípade áut starších ako 12 rokov sa bude zase zvyšovať. Podnikateľ, ktorý vlastní auto mladšie ako tri roky s objemom 1 600 kubických centimetrov, zaplatí ročnú daň vo výške 111 eur. V porovnaní s doterajšou sadzbou dane tak podnikateľ v Bratislave ušetrí 44,36 eura, čo je takmer 29 percent, a podnikateľ v Žiline až 60,61 eura, čo predstavuje úsporu 35 percent.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva vždy do 31. januára. Keďže tento deň pripadne v budúcom roku na nedeľu, podnikatelia ho môžu podať ešte aj v pondelok 1. februára. V rovnakom termíne je potrebné zaplatiť aj daň.

Na rozdiel do minulosti podnikatelia od tohto roku už nemusia daňovému úradu oznamovať, že kúpili nové auto, ktoré používajú na podnikanie a, naopak, že staré auto na podnikanie už nepoužívajú. „Oznámenie o vzniku ani oznámenie o zániku pre rok 2015 sa už neoznamuje, uvedie sa len v daňovom priznaní. Taktiež oznamovacia povinnosť vozidla pri vyradení z obchodného majetku nevzniká,“ vraví hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková. Pri vyradení auta z obchodného majetku ani nezaniká daňová povinnosť, ak nedošlo k zmene majiteľa auta.

Začiatkom februára väčšina podnikateľov pocíti nárast minimálneho vymeriavacieho základu pre platenie odvodov. Keďže ten sa počíta ako polovica priemernej mzdy spred dvoch rokov, budú musieť všetci povinne poistení živnostníci platiť odvody aspoň zo sumy 429 eur. Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne preto vzrastú zo 136,57 eura na 142,20 eura a do zdravotnej poisťovne z 57,68 eura na 60,06 eura. Keďže odvody sa platia mesačne pozadu, v januári zaplatia živnostníci poistné ešte v pôvodnej výške za mesiac december 2015.

Živnostníci si prvýkrát sami nemusia počítať, koľko zaplatia na odvodoch. Sociálna poisťovňa im v januári listom oznámi, koľko majú po novom platiť. Urobí tak dobrovoľne, zákon jej to neprikazuje. Výšku nových preddavkov na zdravotné poistenie oznámili zdravotné poisťovne podnikateľom spolu s výsledkom ročného zúčtovania za rok 2014. Živnostníci, ktorí menia zdravotnú poisťovňu, musia novej zdravotnej poisťovni do 8. januára vykázať, koľko majú platiť.

V budúcom roku sa výrazne zmenia aj pokuty za daňové delikty. Pri výpočte pokuty sa bude brať do úvahy aj časové hľadisko, to znamená, že čím neskôr daňový úrad odhalí nedostatok, tým bude pokuta vyššia. Zároveň daňovníci dostanú nižšiu pokutu v prípade, že sami podajú dodatočné daňové priznanie, v ktorom opravia svoju chybu. V súčasnosti je výška pokuty rovnaká bez ohľadu na to, či daňový úrad odhalí chybu po jednom roku alebo po ôsmich rokoch od podania daňového priznania. Zároveň podnikateľ zaplatí rovnakú pokutu aj vtedy, keď sa sám k chybe prizná. Podnikatelia by preto po novom mali byť viac motivovaní, aby sami naprávali chyby, ktorých sa dopustili.

Autor: Peter Csernák

Zdroj: pravda.sk

Foto: pravda.sk